alexa certify
Kapat

GYS Konuları – Çok Çıkan Konular

Anasayfa
Meslek Rehberi GYS Konuları – Çok Çıkan Konular
GYS Konuları
GYS Konuları – Çok Çıkan Konular bu makalede yayınlandı…

MEB tarafından hazırlanan GYS (Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği) sınavı Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerin görevlerinde yükselmek istediğinde ve unvanlarını  değiştirmek istediklerinde girmeleri gereken bir sınavdır. Aşağıdaki konular kamu kurumlarını yani MemurlukŞeflikUzmanlık, Şube Müdürlüğü gibi unvanları ilgilendirdiği konulardır. Aşağıda GYS sınavında çok çıkan konular listelenmiştir. MEB tarafından yapılan GYS(Görevde Yükselme Sınavı)’nda en çok soru sorulan konular listelenmiştir. İşte GYS Konuları;

GYS Konuları – Çok Çıkan Konular

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Ses Bilgisi
 • Yapı Bilgisi
 • Cümle Bilgisi
 • Paragrafta Anlam
 • Noktalama İşaretleri
 • Yazım Kuralları
 • Anlatım Bozuklukları
 • İlke ve İnkılap Tarihi
 • Halkla İlişkiler ve İletişim Becerisi
 • TC. Anayasası
 • Türkiye Cumhuriyeti İdari Yapısı (Türk İdare Sistemi)
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
 • 3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun
 • 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
 • 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu
 • 442 Sayılı Köy Kanunu
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
 • 4483 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 • 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
 • 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
 • Etik Davranış İlkeleri
 • Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı 5176 Sayılı Kanunlarda Değişiklik
  Yapılması Hakkında Kanun
 • 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
 • Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Taşınır Mal Yönetmeliği
 • Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
 • Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik
 • Protokol Kuralları
 • Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
 • 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ..

* GYS (Görevde Yükselme Sınavı) Konuları Kanunların ağırlığındadır bu yüzden Kanunlara iyi çalışılması önerilir.

KPSS Lisans Konuları

BenimHedefim.Net iyi çalışmalar diler…

Lütfen Oy Verir Misin?
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir