KPSS

2024 KPSS Önlisans Konuları Soru Dağılımları +PDF

2024 Önlisans KPSS(Kamu Personeli Seçme Sınavı) Konuları güncel olarak yayınlandı! 2024 Önlisans KPSS Konuları ve Önlisans KPSS Soru Dağılımı ÖSYM kurumuna uygun olarak burada yayınlanmıştır.

Okumayı sevmiyorsan, seni böyle alalım 🙂 Önlisans KPSS Konularını, Önlisans KPSS Konulara göre soru dağılımı ve burada yer alan her şeyi video olarak izleyebilirsin. 🙂

YouTube video

2024 KPSS Lisans Konuları İçin Tıklayın

2024 Önlisans KPSS Konuları | ÖSYM Güncel

2024 Önlisans KPSS Genel Yetenek Konuları

2024 Önlisans KPSS Türkçe Konuları

Önlisans KPSS Türkçe Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve Önlisans KPSS Türkçe konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.net/kpss-onlisans-turkce-konulari/ tıklayınız.
 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam, Anlatım ve Yapı
 • Sözcükte Yapı / Ekler
 • Ses Bilgisi
 • Sözcük Türleri
 • Fiiller ve Ek-Fiil Fiilimsi
 • Cümlenin Ögeleri
 • Fiil Çatısı
 • Cümle Türleri
 • Anlatım Bozuklukları
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Sözel Mantık ve Akıl Yürütme

2024 Önlisans KPSS Matematik Konuları

Önlisans KPSS Matematik Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve Önlisans KPSS Matematik konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.net/kpss-onlisans-matematik-konulari/ tıklayınız.
 • Temel Kavramlar
 • Basamak Kavramı
 • Bölme – Bölünebilme Kuralları
 • EBOB – EKOK
 • Birinci Dereceden Denklemler
 • Rasyonel Sayılar
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Oran – Orantı
 • Problemler
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • İşlem
 • Modüler Aritmetik
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Olasılık
 • Tablo ve Grafikler
 • Sayısal Mantık

2024 Önlisans KPSS Geometri Konuları

Önlisans KPSS Geometri Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve Önlisans KPSS Geometri konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.net/kpss-onlisans-geometri-konulari/ tıklayınız.
 • Temel Geometrik Kavramlar
 • Doğruda ve Üçgende Açılar
 • Üçgenler
 • Çokgenler ve Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Katı Cisimler
 • Analitik Geometri

2024 Önlisans KPSS Genel Kültür Konuları

2024 Önlisans KPSS Tarih Konuları

Önlisans KPSS Tarih Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve Önlisans KPSS Tarih konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.net/kpss-onlisans-tarih-konulari/ tıklayınız.
 • İslamiyet Öncesi Türk Devletleri
 • İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık
 • İlk Türk İslam Devletleri
 • Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Uygarlık
 • Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemi (Türkiye Tarihi)
 • Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemlerinde Kültür ve Uygarlık
 • Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi – Beylikten Devlete
 • Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi  – Dünya Gücü Osmanlı
 • Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
 • Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
 • Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi
 • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
 • XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • Mondros ve Sonrası
 • Milli Mücadele Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşında Cepheler
 • Türk İnkılabı – Atatürk İlke ve İnkılapları
 • XX. Yüzyıl Başlarında Dünya
 • Küreselleşen Dünya
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • II. Dünya Savaşı ve Türkiye
 • Soğuk Savaş ve Yumuşama Dönemi
 • Mustafa Kemal’in Hayatı

2024 Önlisans KPSS Coğrafya Konuları

Önlisans KPSS Coğrafya Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve Önlisans KPSS Coğrafya konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.net/kpss-onlisans-cografya-konulari/ tıklayınız.
 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’nin Su, Toprak ve Bitki Varlığı
 • Türkiye’de Çevre Sorunları ve Doğal Afetler
 • Türkiye’nin Nüfus ve Yerleşme Coğrafyası
 • Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
 • Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası

2024 Önlisans KPSS Vatandaşlık Konuları

Önlisans KPSS Vatandaşlık Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve Önlisans KPSS Vatandaşlık konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.net/kpss-onlisans-vatandaslik-konulari/ tıklayınız.
 • Hukukun Temel Kavramları
 • Anayasa Hukukuna Giriş
  • Hükümet Sistemleri
 • Anayasa Tarihi
  • 1982 Anayasasının Genel Esasları
 • Cumhuriyet ve Cumhuriyetin Nitelikleri
  • Seçim İlkeleri ve Siyasi Partiler
 • Temel Hak ve Ödevler
 • Yasama
  • TBMM Seçimleri
  • Milletvekilliği Seçimleri
  • TBMM İç Yapısı
  • TBMM Çalışma Düzeni
  • TBMM Görev ve Yetkileri
  • TBMM Bilgi Edinme ve Denetim Yolları
 • Yürütme
  • Cumhurbaşkanı
  • Cumhurbaşkanının Görev Yetkileri
  • Cumhurbaşkanı Yardımcıları
  • Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri
  • Yürütme/GKB ve OHÂL
 • Yargı
  • Türk Yargı Sistemi
  • Anayasa Mahkemesi
  • Hakimler ve Savcılar Kurulu
  • İdare Hukuku

Konu Bağlantıları (Liste)

2024 Önlisans KPSS Konulara Göre Soru Dağılımı

Önlisans KPSS Soru Dağılımını, Hemen şu aşağıdaki videoları izleyerek öğrenebilirsiniz..

YouTube video

YouTube video

Önlisans KPSS Nedir?

 KPSS Önlisans Konuları ve Soru Dağılımları, KPSS Ortaöğretim Konuları, Lise KPSS Konuları
KPSS Önlisans Konuları

Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personellerin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavın adıdır. KPSS Önlisans sınavı ise, ön lisans öğrencilerinin girebileceği sınavdır. Önlisans KPSS sınavına üniversitelerde lisans (4 yıllık) bölümlerde halen okuyanlar, önlisans okuyan ve mezun olanlar girebilirler.Yani kısaca şöyle diyebiliriz;

KPSS Önlisans Sınavına Kimler Girebilir?

 • 4 Yıllık bölümlerde “halen” okuyanlar,
 • Önlisans bölümlerinde okuyan ve mezun olanlar

KPSS Önlisans sınavında Türkçe, Matematik, Geometri, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık derslerinden soru gelmektedir. KPSS Önlisans testlerinde 120 soru sorulmaktadır. Adaylara 120 soru için verilen süre ise toplam 130 dakikadır. Sınav, Genel Yetenek (Sözel Mantık, Sayısal Mantık) Genel Kültür (Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık) derslerinden oluşmaktadır.

KPSS Önlisans Soru Sayısı;

Genel Yetenek Testi; Toplam 60 Soru
Türkçe: 30
Matematik+Geometri: 30

Genel Kültür Testi; Toplam 60 Soru
Tarih: 28
Coğrafya: 18
Vatandaşlık: 14

Önlisans KPSS Konuları PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu