logo
Türk - İslam Devletleri
1
1.
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam dünyasına
yaptığı hizmetler arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "B" İslam dünyasında mezhep birliğini sağlamışlardır.
Soru Açıklaması
Türkler islam dünyasında mezhep birliğini sağlamamıştır.
2.
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Müslüman olmaları sonrasında devlet ve toplum hayatında ortaya çıkan yeni durumlar arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" "Ülke hanedanın ortak malıdır." anlayışının uygulanması
Soru Açıklaması
Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı öncede gelmektedir.
3.
XIII. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra Anadolu’da Türk
nüfusunda yaşanan hızlı artışın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Moğol İstilası
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Tolunoğulları ve İhşidilerin
ortak özellikleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "D" Abbasi Devleti tarafından yıkılmaları
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’i benimseyen
Türklerin, eski gelenek ve kültürlerine bağlı kaldıklarına kanıt olarak gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" Hükümdarların çıkardıkları emirlerde şeri buyruklara uygun davranması
Soru Açıklaması
6.
I. Ayn Calut Savaşı ---- Memlüklüler- İlhanlılar
II. Katvan Savaşı ---- Büyük Selçuklular-Karahitaylar
III. Yassı Çemen Savaşı ---- Harzemşahlar-Moğollar
IV. Hıttin Savaşı ---- Eyyubiler-Haçlılar
V. Kösedağ Savaşı ---- İlhanlılar-Anadolu Selçukluları
Türk tarihinde yaşanan yukarıdaki savaşlar ve ilgili
savaşı yapan devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
7.
Hıttin Savaşı ile Kudüs’ü Haçlılardan alarak III. Haçlı
Seferi’nin düzenlemesine etki eden Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Eyyubiler
Soru Açıklaması
8.

  • Timur Devleti zamanında yaşamıştır.

  • Çağatay Türkçesi’nin en önemli şairidir.

  • Farsça - Türkçe karşılaştırmalı Muhakemetü’l Lügateyn adlı eseri meşhurdur.
    Yukarıda bazı özelliklerine değinilen İslamiyet Dönemi Türk şairi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Ali Şir Nevaî
Soru Açıklaması
9.
VIII. yüzyıldan itibaren toplu olarak İslamiyet’i benimsemeye başlayan Türkler, XI. yüzyılda İslam dünyasının liderliğini ele geçirmişlerdir. Ancak Türk hükümdarları, Abbasi halifelerinin dinî işlerine karışmamaya ve onları da
kendi işlerine karıştırmamaya özen göstermişlerdir.
Buna göre, Türk hükümdarlarının bu davranışlarıyla
ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Din ve siyaset işleri arasında bir denge oluşturmak
Soru Açıklaması
10.
VIII. yüzyıldan itibaren toplu olarak İslamiyet’i benimsemeye başlayan Türkler, XI. yüzyılda İslam dünyasının liderliğini ele geçirmişlerdir. Ancak Türk hükümdarları, Abbasi halifelerinin dinî işlerine karışmamaya ve onları da
kendi işlerine karıştırmamaya özen göstermişlerdir.
Buna göre, Türk hükümdarlarının bu davranışlarıyla
ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Din ve siyaset işleri arasında bir denge oluşturmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.