YKS 2025

YKS Değişen Konular – Çıkmayacak Tüm Konular!

Merhabalar, biliyorsunuz ki koranavirüs yüzünden, tüm eğitim kurumlarında tatil kararı alındı. Bunun ardından YKS sınavına dair bir takım değişiklikler geldi. Bu makale TYT ve AYT sınavlarında değişen konuları bildirmek için yayınlanmıştır.

MEB(Milli Eğitim Bakanlığı) 4 Nisan 2025 tarihiyle YKS sınavında dahil olan güncel müfredatı paylaştı. Bu makaledeki veriler bizzat MEB tarafından yayınlanmış konulardır.
YKS sınavları; TYT 25, AYT 26 Temmuz tarihlerine ertelendi. YKS’ye kaç gün kaldığını bu bağlantıdan günlük takip edebilirsiniz. https://benimhedefim.net/yks-tyt-ayt-sinavina-kac-gun-kaldi/

LGS ve YKS sınavları ile alakalı alınan karar ise “Okulda işlenmeyen son konular sınavda sorulmayacak” olmuştur. Yani daha açmak gerekirse, okulda görmediğiniz konular sınavda sorulmayacak. Bu açıklama, akıllara herkesin aynı konuda olmadığını getiriyor. Lakin muhtemelen bu MEB’in müfredatında olunması gerekilen yer anlamını veriyor.

Konuları Videodan Da Öğrenebilirsiniz.

YouTube video

YKS Sınavında Sorulacak ve Sorulmayacak Konu Listesi – MEB

ÖNEMLİ: Şu önemli hatırlatmayı öncelikle yapalım, değiştirilen YKS konuları “AYT Konularını” içermektedir. TYT Konularında herhangi bir değişim söz konusu değildir. Bunun nedeni TYT müfredatının 9. 10. ve 11. Sınıf müfredatından oluşmasıdır. Konuları değişen sınıf ise yalnızca 12. Sınıftır.

AYT Edebiyat

Kaldırılmayan Edebiyat konuları için şu bağlantıya tıklayınız.
https://benimhedefim.net/12-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-konulari/

2025 YKS de Kaldırılan Edebiyat Konuları

 • Roman (Dünya Edebiyatın da 20.YY Yazılmış Bir Roman Örneğinin İncelenmesi)
 • Tiyatro(Kaldırıldı.
 • Deneme (Cumhuriyet Döneminde ve Dünya Edebiyatında)
 • Söylev (Nutuk)

AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Kaldırılmayan Din konuları için şu bağlantıya tıklayınız.
https://benimhedefim.net/12-sinif-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-konulari/

2025 YKS de Kaldırılan Din Konuları

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR

 • Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
 • Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
 • Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar
 • Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet

GÜNCEL DİNÎ MESELELER

 • Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler,
 • İktisadi Hayatla İlgili Meseleler,
 • Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler,
 • Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler,
 • Kur’an’dan Mesajlar: En’âm suresi 151-152. Ayetler

HİNT VE ÇİN DİNLERİ

 •  Hinduizm,
 • Budizm,
 • Konfüçyanizm,
 • Taoizm

AYT Tarih

Kaldırılmayan Tarih konuları için şu bağlantıya tıklayınız.
https://benimhedefim.net/12-sinif-inkilap-tarihi-konulari/

2025 YKS de Kaldırılan Tarih Konuları

 • İki Savaş Arasındakı Dönemde Türkiye Ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye Ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye Ve Dünya
 • Toplumsal Devrim Çağında Dünya Ve Türkiye
 • 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye Ve Dünya

AYT Coğrafya

Kaldırılmayan Coğrafya konuları için şu bağlantıya tıklayınız.
https://benimhedefim.net/12-sinif-cografya-konulari/

2025 YKS de Kaldırılan Coğrafya Konuları

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

 • Tarihsel süreçte kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişim,
 • Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkileri,
 • Tarihsel süreçte Türkiye’nin jeopolitik konumu,
 • Türkiye’nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgeler,
 • Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihi ve kültürel bağlar,
 • Teknolojik gelişmelerin bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolü,
 • Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörler,
 • Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sosyal ve ekonomik özellikleri,
 • Doğal kaynak potansiyelinin ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerine olan etkisi,
 • Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkileri,
 • Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurlar ve günümüz çatışma alanları

ÇEVRE VE TOPLUM

 • Doğal çevrenin sınırlılığı,
 • Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalar,
 • Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkileri,
 • Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditler

AYT Matematik

Kaldırılmayan Matematik konuları için şu bağlantıya tıklayınız.
https://benimhedefim.net/12-sinif-matematik-konulari/

2025 YKS de Kaldırılan Matematik Konuları

Türev

 • Limit ve Süreklilik
 • Anlık Değişim Oranı ve Türev
 • Türevin Uygulamaları

 İntegral

 • Belirsiz İntegral
 • Belirli İntegral ve Uygulamaları

AYT Geometri

Kaldırılmayan Geometri konuları için şu bağlantıya tıklayınız.
https://benimhedefim.net/12-sinif-geometri-konulari/

2025 YKS de Kaldırılan Geometri Konuları

ANALİTİK GEOMETRİ

 • Çemberin Analitik İncelenmesi

AYT Fizik

Kaldırılmayan Fizik konuları için şu bağlantıya tıklayınız.
https://benimhedefim.net/12-sinif-fizik-konulari/

2025 YKS de Kaldırılan Fizik Konuları

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE

 • Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
 • Büyük Patlama Ve Evrenin Oluşumu
 • Radyoaktivite

MODERN FİZİK

 • Özel Görelilik
 • Kuantum Fiziğine Giriş
 • Fotoelektrik Olayı
 • Compton Saçılması Ve De Broglie Dalga Boyu

MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI

 • Görüntüleme Teknolojileri
 • Yarı İletken Teknolojisi
 • Süper İletkenler
 • Nanoteknoloji
 • Laser Işınları

AYT Kimya

Kaldırılmayan Kimya konuları için şu bağlantıya tıklayınız.
https://benimhedefim.net/12-sinif-kimya-konulari/

2025 YKS de Kaldırılan Kimya Konuları

ORGANİK BİLEŞİKLER

 • Hidrokarbonlar
 • Fonksiyonel Gruplar
 • Alkoller
 • Eterler
 • Karbonil Bileşikleri
 • Karboksilik Asitler
 • Esterler

ENERJİ KAYNAKLARI VE BİLİMSEL GELİŞMELER

 • Fosil Yakıtlar
 • Alternatif Enerji Kaynakları
 • Sürdürülebilirlik
 • Nanoteknoloji

AYT Biyoloji

Kaldırılmayan Biyoloji  konuları için şu bağlantıya tıklayınız.
https://benimhedefim.net/12-sinif-biyoloji-konulari/

2025 YKS de Kaldırılan Biyoloji Konuları

Bitki Biyolojisi

 • Bitkilerin Yapısı
 • Bitkilerde Madde Taşınması
 • Bitkilerde Eşeyli Üreme

Canlılar ve Çevre

 • Canlılar ve Çevre

AYT Felsefe Grubu(Mantık-Sosyoloji-Psikoloji)

AYT Mantık

Kaldırılmayan Mantık konuları için şu bağlantıya tıklayınız.
https://benimhedefim.net/12-sinif-mantik-konulari/

2025 YKS de Kaldırılan Mantık Konuları

Mantık ve Dil

 • Dilin Farklı Görevleri
 • Anlama ve Tanımla

Sembolik Mantık

 • Sembolik Mantığa Geçiş
 • Önermeler Mantığı
 • Niceleme Mantığı
 • Çok Değerli Mantık

AYT Sosyoloji

Kaldırılmayan Sosyoloji konuları için şu bağlantıya tıklayınız.
https://benimhedefim.net/12-sinif-sosyoloji-konulari/

2025 YKS de Kaldırılan Sosyoloji Konuları

 • Toplum ve Kültür(Kaldırıldı.)
 • Toplumsal Kurumlar(Kaldırıldı.)

AYT Psikoloji

Kaldırılmayan Psikoloji konuları için şu bağlantıya tıklayınız.
https://benimhedefim.net/12-sinif-psikoloji-konulari/

2025 YKS de Kaldırılan Psikoloji Konuları

 • Öğrenme Bellek ve Düşünme(Kaldırıldı.)
 • Ruh Sağlığının Temelleri(Kaldırıldı.)

YDT İngilizce

Kaldırılmayan İngilizce konuları için şu bağlantıya tıklayınız.
https://benimhedefim.net/12-sinif-ingilizce-konulari/

2025 YKS de Kaldırılan İngilizce Konuları

 • FAVORS(Kaldırıldı.)
 • NEWS STORIES(Kaldırıldı.)
 •  ALTERNATIVE ENERGY(Kaldırıldı.)
 • TECHNOLOGY(Kaldırıldı.)
 • MANNERS(Kaldırıldı.)

YKS Değiştirilen Konular HangileriMEB tarafından resmi olarak yapılan açıklamaya göre müfredattan çıkarılan konular bu şekildedir. Bu konular MEB tarafından yayınlandığı için resmiliği bulunmaktadır. Güvenle baz alabilirsiniz. Kaldırılan konular MEB’in yayınlamış olduğu duyurudan yani bu bağlantıdan https://ttkb.meb.gov.tr/www/2025-yuksekogretime-gecis-sinavlarina-yks-esas-12-sinif-derslerine-ait-konu-kazanim-ve-aciklamalar-guncellendi/icerik/383 düzenlenmiştir.

Gelişmelerden haberdar olmak için bizi instagram da takip edin.

https://www.instagram.com/benimhedefimnet/

2 Yorum

 1. hocam başta ertelenmiyecek ziya selçul dedi falan diyorsunuz da ertelendi zaten.2.kez ertelenmicek anlamında mı dediniz anlayamadık.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu