YKS 2022

YKS Değişen Konular – Çıkmayacak Tüm Konular!

Android Uygulamamız Çıktı!
"BENİMHEDEFİM YKS 2021" uygulamamız YAYINDA!
İndir, Yorum Yap, Puanla!

Merhabalar, biliyorsunuz ki koranavirüs yüzünden, tüm eğitim kurumlarında tatil kararı alındı. Bunun ardından YKS sınavına dair bir takım değişiklikler geldi. Bu makale TYT ve AYT sınavlarında değişen konuları bildirmek için yayınlanmıştır.

MEB(Milli Eğitim Bakanlığı) 4 Nisan 2020 tarihiyle YKS sınavında dahil olan güncel müfredatı paylaştı. Bu makaledeki veriler bizzat MEB tarafından yayınlanmış konulardır.
YKS sınavları; TYT 25, AYT 26 Temmuz tarihlerine ertelendi. YKS’ye kaç gün kaldığını bu bağlantıdan günlük takip edebilirsiniz. https://benimhedefim.net/yks-tyt-ayt-sinavina-kac-gun-kaldi/

LGS ve YKS sınavları ile alakalı alınan karar ise “Okulda işlenmeyen son konular sınavda sorulmayacak” olmuştur. Yani daha açmak gerekirse, okulda görmediğiniz konular sınavda sorulmayacak. Bu açıklama, akıllara herkesin aynı konuda olmadığını getiriyor. Lakin muhtemelen bu MEB’in müfredatında olunması gerekilen yer anlamını veriyor.

Konuları Videodan Da Öğrenebilirsiniz.

YKS Sınavında Sorulacak ve Sorulmayacak Konu Listesi – MEB

ÖNEMLİ: Şu önemli hatırlatmayı öncelikle yapalım, değiştirilen YKS konuları “AYT Konularını” içermektedir. TYT Konularında herhangi bir değişim söz konusu değildir. Bunun nedeni TYT müfredatının 9. 10. ve 11. Sınıf müfredatından oluşmasıdır. Konuları değişen sınıf ise yalnızca 12. Sınıftır.

AYT Edebiyat

Kaldırılmayan Edebiyat konuları için şu bağlantıya tıklayınız.
https://benimhedefim.net/12-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-konulari/

2020 YKS de Kaldırılan Edebiyat Konuları

 • Roman (Dünya Edebiyatın da 20.YY Yazılmış Bir Roman Örneğinin İncelenmesi) (Kaldırıldı)
 • Tiyatro(Kaldırıldı.
 • Deneme (Cumhuriyet Döneminde ve Dünya Edebiyatında)(Kaldırıldı.)
 • Söylev (Nutuk)(Kaldırıldı.)

AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Kaldırılmayan Din konuları için şu bağlantıya tıklayınız.
https://benimhedefim.net/12-sinif-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-konulari/

2020 YKS de Kaldırılan Din Konuları

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR

 • Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu(Kaldırıldı.)
 • Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu(Kaldırıldı.)
 • Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar(Kaldırıldı.)
 • Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet(Kaldırıldı.)

GÜNCEL DİNÎ MESELELER

 • Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler,(Kaldırıldı.)
 • İktisadi Hayatla İlgili Meseleler,(Kaldırıldı.)
 • Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler,(Kaldırıldı.)
 • Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler,(Kaldırıldı.)
 • Kur’an’dan Mesajlar: En’âm suresi 151-152. Ayetler(Kaldırıldı.)

HİNT VE ÇİN DİNLERİ

 •  Hinduizm,(Kaldırıldı.)
 • Budizm,(Kaldırıldı.)
 • Konfüçyanizm,(Kaldırıldı.)
 • Taoizm(Kaldırıldı.)

AYT Tarih

Kaldırılmayan Tarih konuları için şu bağlantıya tıklayınız.
https://benimhedefim.net/12-sinif-inkilap-tarihi-konulari/

2020 YKS de Kaldırılan Tarih Konuları

 • İki Savaş Arasındakı Dönemde Türkiye Ve Dünya(Kaldırıldı.)
 • II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye Ve Dünya(Kaldırıldı.)
 • II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye Ve Dünya(Kaldırıldı.)
 • Toplumsal Devrim Çağında Dünya Ve Türkiye(Kaldırıldı.)
 • 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye Ve Dünya(Kaldırıldı.)

AYT Coğrafya

Kaldırılmayan Coğrafya konuları için şu bağlantıya tıklayınız.
https://benimhedefim.net/12-sinif-cografya-konulari/

2020 YKS de Kaldırılan Coğrafya Konuları

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

 • Tarihsel süreçte kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişim,(Kaldırıldı.)
 • Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkileri,(Kaldırıldı.)
 • Tarihsel süreçte Türkiye’nin jeopolitik konumu,(Kaldırıldı.)
 • Türkiye’nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgeler,(Kaldırıldı.)
 • Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihi ve kültürel bağlar,(Kaldırıldı.)
 • Teknolojik gelişmelerin bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolü,(Kaldırıldı.)
 • Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörler,(Kaldırıldı.)
 • Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sosyal ve ekonomik özellikleri,(Kaldırıldı.)
 • Doğal kaynak potansiyelinin ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerine olan etkisi,(Kaldırıldı.)
 • Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkileri,(Kaldırıldı.)
 • Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurlar ve günümüz çatışma alanları(Kaldırıldı.)

ÇEVRE VE TOPLUM

 • Doğal çevrenin sınırlılığı,(Kaldırıldı.)
 • Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalar,(Kaldırıldı.)
 • Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkileri,(Kaldırıldı.)
 • Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditler(Kaldırıldı.)

AYT Matematik

Kaldırılmayan Matematik konuları için şu bağlantıya tıklayınız.
https://benimhedefim.net/12-sinif-matematik-konulari/

2020 YKS de Kaldırılan Matematik Konuları

Türev

 • Limit ve Süreklilik(Kaldırıldı.)
 • Anlık Değişim Oranı ve Türev(Kaldırıldı.)
 • Türevin Uygulamaları(Kaldırıldı.)

 İntegral

 • Belirsiz İntegral(Kaldırıldı.)
 • Belirli İntegral ve Uygulamaları(Kaldırıldı.)

AYT Geometri

Kaldırılmayan Geometri konuları için şu bağlantıya tıklayınız.
https://benimhedefim.net/12-sinif-geometri-konulari/

2020 YKS de Kaldırılan Geometri Konuları

ANALİTİK GEOMETRİ

 • Çemberin Analitik İncelenmesi(Kaldırıldı)

AYT Fizik

Kaldırılmayan Fizik konuları için şu bağlantıya tıklayınız.
https://benimhedefim.net/12-sinif-fizik-konulari/

2020 YKS de Kaldırılan Fizik Konuları

ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE

 • Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi(Kaldırıldı)
 • Büyük Patlama Ve Evrenin Oluşumu(Kaldırıldı)
 • Radyoaktivite(Kaldırıldı)

MODERN FİZİK

 • Özel Görelilik(Kaldırıldı)
 • Kuantum Fiziğine Giriş(Kaldırıldı)
 • Fotoelektrik Olayı(Kaldırıldı)
 • Compton Saçılması Ve De Broglie Dalga Boyu(Kaldırıldı)

MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI

 • Görüntüleme Teknolojileri(Kaldırıldı)
 • Yarı İletken Teknolojisi(Kaldırıldı)
 • Süper İletkenler(Kaldırıldı)
 • Nanoteknoloji(Kaldırıldı)
 • Laser Işınları(Kaldırıldı)

AYT Kimya

Kaldırılmayan Kimya konuları için şu bağlantıya tıklayınız.
https://benimhedefim.net/12-sinif-kimya-konulari/

2020 YKS de Kaldırılan Kimya Konuları

ORGANİK BİLEŞİKLER

 • Hidrokarbonlar(Kaldırıldı)
 • Fonksiyonel Gruplar(Kaldırıldı)
 • Alkoller(Kaldırıldı)
 • Eterler(Kaldırıldı)
 • Karbonil Bileşikleri(Kaldırıldı)
 • Karboksilik Asitler(Kaldırıldı)
 • Esterler(Kaldırıldı)

ENERJİ KAYNAKLARI VE BİLİMSEL GELİŞMELER

 • Fosil Yakıtlar(Kaldırıldı)
 • Alternatif Enerji Kaynakları(Kaldırıldı)
 • Sürdürülebilirlik(Kaldırıldı)
 • Nanoteknoloji(Kaldırıldı)

AYT Biyoloji

Kaldırılmayan Biyoloji  konuları için şu bağlantıya tıklayınız.
https://benimhedefim.net/12-sinif-biyoloji-konulari/

2020 YKS de Kaldırılan Biyoloji Konuları

Bitki Biyolojisi

 • Bitkilerin Yapısı(Kaldırıldı)
 • Bitkilerde Madde Taşınması(Kaldırıldı)
 • Bitkilerde Eşeyli Üreme(Kaldırıldı)

Canlılar ve Çevre

 • Canlılar ve Çevre(Kaldırıldı)

AYT Felsefe Grubu(Mantık-Sosyoloji-Psikoloji)

AYT Mantık

Kaldırılmayan Mantık konuları için şu bağlantıya tıklayınız.
https://benimhedefim.net/12-sinif-mantik-konulari/

2020 YKS de Kaldırılan Mantık Konuları

Mantık ve Dil

 • Dilin Farklı Görevleri(Kaldırıldı)
 • Anlama ve Tanımla(Kaldırıldı)

Sembolik Mantık

 • Sembolik Mantığa Geçiş(Kaldırıldı)
 • Önermeler Mantığı(Kaldırıldı)
 • Niceleme Mantığı(Kaldırıldı)
 • Çok Değerli Mantık(Kaldırıldı)

AYT Sosyoloji

Kaldırılmayan Sosyoloji konuları için şu bağlantıya tıklayınız.
https://benimhedefim.net/12-sinif-sosyoloji-konulari/

2020 YKS de Kaldırılan Sosyoloji Konuları

 • Toplum ve Kültür(Kaldırıldı.)
 • Toplumsal Kurumlar(Kaldırıldı.)

AYT Psikoloji

Kaldırılmayan Psikoloji konuları için şu bağlantıya tıklayınız.
https://benimhedefim.net/12-sinif-psikoloji-konulari/

2020 YKS de Kaldırılan Psikoloji Konuları

 • Öğrenme Bellek ve Düşünme(Kaldırıldı.)
 • Ruh Sağlığının Temelleri(Kaldırıldı.)

YDT İngilizce

Kaldırılmayan İngilizce konuları için şu bağlantıya tıklayınız.
https://benimhedefim.net/12-sinif-ingilizce-konulari/

2020 YKS de Kaldırılan İngilizce Konuları

 • FAVORS(Kaldırıldı.)
 • NEWS STORIES(Kaldırıldı.)
 •  ALTERNATIVE ENERGY(Kaldırıldı.)
 • TECHNOLOGY(Kaldırıldı.)
 • MANNERS(Kaldırıldı.)

YKS Değiştirilen Konular HangileriMEB tarafından resmi olarak yapılan açıklamaya göre müfredattan çıkarılan konular bu şekildedir. Bu konular MEB tarafından yayınlandığı için resmiliği bulunmaktadır. Güvenle baz alabilirsiniz. Kaldırılan konular MEB’in yayınlamış olduğu duyurudan yani bu bağlantıdan https://ttkb.meb.gov.tr/www/2020-yuksekogretime-gecis-sinavlarina-yks-esas-12-sinif-derslerine-ait-konu-kazanim-ve-aciklamalar-guncellendi/icerik/383 düzenlenmiştir.

Gelişmelerden haberdar olmak için bizi instagram da takip edin.

https://www.instagram.com/benimhedefimnet/

] }

BENİM HEDEFİM

BenimHedefim proje Kurucusu. YKS(TYT-AYT-YDT), KPSS, DGS, ALES, LGS, MSÜ gibi sınavlarda bildiklerini paylaşan sıkı eğitim takipçisi. Boş durmaktan sıkılan, insanlara faydalı olmayı amaç edinen şahs-ı meçhul...

2 Yorum

 1. hocam başta ertelenmiyecek ziya selçul dedi falan diyorsunuz da ertelendi zaten.2.kez ertelenmicek anlamında mı dediniz anlayamadık.

  1. Makale erteleme haberinden önce yazılmıştı. Düzenlemesini yapalım tekrardan.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu