Lise

12. Sınıf Coğrafya Konuları ve Müfredatı 2023-2024

12.Sınıf öğrencileri için, MEB tarafından yayınlanan Lise Müfredatı kapsamında bu makalemizde 12. Sınıf Coğrafya Konularını 2023-2024 eğitim-öğretim yılları, güncel olarak bulabilirsiniz.

MEB kurumunca güncellenen yeni müfredat kapsamında Lise 4 Coğrafya Konuları şu şekildedir;

12. Sınıf(Lise-4) Coğrafya Konuları/Müfredatı

Ünite 1: DOĞAL SİSTEMLER

 • Ekstrem doğa olayları ve etkileri,
 • Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri

Ünite 2: BEŞERÎ SİSTEMLER

 • Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri,
 • Şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri,
 • Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler,
 • Ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri,
 • Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri,
 • Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri,
 • Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler,
 • Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin ilişkisi,
 • Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi,
 • Dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri,
 • Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri,
 • Tarihî ticaret yolları ve Türkiye’nin konumu,
 • Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri,
 • Türkiye’deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisi,
 • Türkiye’nin turizm potansiyeli ve turizmin Türkiye ekonomisindeki yeri

Ünite 3: KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

 • Tarihsel süreçte kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişim,
 • Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkileri,
 • Tarihsel süreçte Türkiye’nin jeopolitik konumu,
 • Türkiye’nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgeler,
 • Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihi ve kültürel bağlar,
 • Teknolojik gelişmelerin bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolü,
 • Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörler,
 • Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sosyal ve ekonomik özellikleri,
 • Doğal kaynak potansiyelinin ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerine olan etkisi,
 • Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkileri,
 • Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurlar ve günümüz çatışma alanları

Ünite 4: ÇEVRE VE TOPLUM

 • Doğal çevrenin sınırlılığı,
 • Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalar,
 • Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkileri,
 • Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditler

12. Sınıf Coğrafya Konuları ve Müfredatı 2023-2024 yılı güncel olarak yayınlanmıştır. Lise 4 Müfredatı Coğrafya konuları ilginize sunulmuştur.

İlginizi Çekebilir? Aşağıdaki bağlantılardan Coğrafya dersinin 9 – 10 ve 11. sınıflar için lise müfredat konularını bulabilirsiniz.

9. Sınıf Coğrafya Müfredat Konuları
10. Sınıf Coğrafya Müfredat Konuları
11. Sınıf Coğrafya Müfredat Konuları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu