Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Lisans(4 Yıllık) Bölümleri için kaç net yapmanız gerektiği bilgisi yani Üniversite Bölüm Netleri burada yayınlanmıştır. 2020 yılı güncel sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil bölümleri kaç net ile aldığını bu sayfadan öğrenebilirsiniz.

Sayısal Bölüm Netleri – 2020

Sayısal bölümler için kaç net yapmanız gerektiği bilgileri;
Bölümler Tür
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Netleri Sayısal
Adli Bilimler Netleri Sayısal
Adli Bilişim Mühendisliği Netleri Sayısal
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Netleri Sayısal
Aktüerya Bilimleri Netleri Sayısal
Aktüerya Netleri Sayısal
Astronomi ve Astrofizik Netleri Sayısal
Astronomi ve Uzay Bilimleri Netleri Sayısal
Bahçe Bitkileri Netleri Sayısal
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Netleri Sayısal
Bahçe ve Tarla Bitkileri Netleri Sayısal
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Netleri Sayısal
Basım Teknolojileri(Yüksekokul) Netleri Sayısal
Beslenme ve Diyetetik Netleri Sayısal
Bilgi Güvenliği Teknolojisi Netleri Sayısal
Bilgisayar Bilimleri Netleri Sayısal
Bilgisayar Mühendisliği Netleri Sayısal
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Netleri Sayısal
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Netleri Sayısal
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Netleri Sayısal
Bilgisayar-Enformatik Netleri Sayısal
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Netleri Sayısal
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Netleri Sayısal
Bitki Koruma Netleri Sayısal
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Netleri Sayısal
Biyoenformatik ve Genetik Netleri Sayısal
Biyokimya Netleri Sayısal
Biyoloji Netleri Sayısal
Biyoloji Öğretmenliği Netleri Sayısal
Biyomedikal Mühendisliği Netleri Sayısal
Biyomühendislik Netleri Sayısal
Biyosistem Mühendisliği Netleri Sayısal
Biyoteknoloji Netleri Sayısal
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Netleri Sayısal
Cevher Hazırlama Mühendisliği Netleri Sayısal
Çevre Mühendisliği Netleri Sayısal
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Netleri Sayısal
Deri Mühendisliği Netleri Sayısal
Dijital Oyun Tasarımı Netleri Sayısal
Dil ve Konuşma Terapisi Netleri Sayısal
Diş Hekimliği Netleri Sayısal
Ebelik Netleri Sayısal
Eczacılık Netleri Sayısal
Elektrik Mühendisliği Netleri Sayısal
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Netleri Sayısal
Elektronik Mühendisliği Netleri Sayısal
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Netleri Sayısal
Endüstri Mühendisliği Netleri Sayısal
Endüstri Ürünleri Tasarımı Netleri Sayısal
Endüstri ve Sistem Mühendisliği Netleri Sayısal
Endüstriyel Tasarım Netleri Sayısal
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Netleri Sayısal
Enerji Mühendisliği Netleri Sayısal
Enerji Sistemleri Mühendisliği Netleri Sayısal
Ergoterapi Netleri Sayısal
Fen Bilgisi Öğretmenliği Netleri Sayısal
Fizik Netleri Sayısal
Fizik Mühendisliği Netleri Sayısal
Fizik Öğretmenliği Netleri Sayısal
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Netleri Sayısal
Fotonik Netleri Sayısal
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Netleri Sayısal
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Netleri Sayısal
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Netleri Sayısal
Gemi ve Yat Tasarımı Netleri Sayısal
Genetik ve Biyomühendislik Netleri Sayısal
Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Netleri Sayısal
Geomatik Mühendisliği Netleri Sayısal
Gerontoloji Netleri Sayısal
Gıda Mühendisliği Netleri Sayısal
Gıda Teknolojisi Netleri Sayısal
Güverte(Yüksekokul) Netleri Sayısal
Harita Mühendisliği Netleri Sayısal
Havacılık Elektrik ve Elektroniği Netleri Sayısal
Havacılık Elektroniği Netleri Sayısal
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Netleri Sayısal
Hayvansal Üretim(Yüksekokul) Netleri Sayısal
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Netleri Sayısal
Hemşirelik Netleri Sayısal
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Netleri Sayısal
Hidrojeoloji Mühendisliği Netleri Sayısal
İç Mimarlık Netleri Sayısal
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Netleri Sayısal
İmalat Mühendisliği Netleri Sayısal
İnşaat Mühendisliği Netleri Sayısal
İstatistik Netleri Sayısal
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Netleri Sayısal
İş Sağlığı ve Güvenliği Netleri Sayısal
İşletme Mühendisliği Netleri Sayısal
Jeofizik Mühendisliği Netleri Sayısal
Jeoloji Mühendisliği Netleri Sayısal
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Netleri Sayısal
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Netleri Sayısal
Kimya Netleri Sayısal
Kimya Mühendisliği Netleri Sayısal
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Netleri Sayısal
Kimya Öğretmenliği Netleri Sayısal
Kimya ve Süreç Mühendisliği Netleri Sayısal
Kimya-Biyoloji Mühendisliği Netleri Sayısal
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Netleri Sayısal
Lif ve Polimer Mühendisliği Netleri Sayısal
Maden Mühendisliği Netleri Sayısal
Makine Mühendisliği Netleri Sayısal
Makine ve İmalat Mühendisliği Netleri Sayısal
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Netleri Sayısal
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Netleri Sayısal
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Netleri Sayısal
Matematik Netleri Sayısal
Matematik Mühendisliği Netleri Sayısal
Matematik Öğretmenliği Netleri Sayısal
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Netleri Sayısal
Matematik-Bilgisayar Netleri Sayısal
Mekatronik Mühendisliği Netleri Sayısal
Mekatronik Sistemler Mühendisliği Netleri Sayısal
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Netleri Sayısal
Meteoroloji Mühendisliği Netleri Sayısal
Mimarlık Netleri Sayısal
Moleküler Biyoloji ve Genetik Netleri Sayısal
Moleküler Biyoteknoloji Netleri Sayısal
Mühendislik Programları Netleri Sayısal
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Netleri Sayısal
Nanobilim ve Nanoteknoloji Netleri Sayısal
Nanoteknoloji Mühendisliği Netleri Sayısal
Nükleer Enerji Mühendisliği Netleri Sayısal
Odyoloji Netleri Sayısal
Optik ve Akustik Mühendisliği Netleri Sayısal
Orman Endüstrisi Mühendisliği Netleri Sayısal
Orman Mühendisliği Netleri Sayısal
Ortez-Protez Netleri Sayısal
Otomotiv Mühendisliği Netleri Sayısal
Perfüzyon Netleri Sayısal
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Netleri Sayısal
Peyzaj Mimarlığı Netleri Sayısal
Pilotaj Netleri Sayısal
Polimer Mühendisliği Netleri Sayısal
Raylı Sistemler Mühendisliği Netleri Sayısal
Su Bilimleri ve Mühendisliği Netleri Sayısal
Su Ürünleri Mühendisliği Netleri Sayısal
Süt Teknolojisi Netleri Sayısal
Şehir ve Bölge Planlama Netleri Sayısal
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Netleri Sayısal
Tarımsal Biyoteknoloji Netleri Sayısal
Tarımsal Genetik Mühendisliği Netleri Sayısal
Tarımsal Yapılar ve Sulama Netleri Sayısal
Tarla Bitkileri Netleri Sayısal
Tekstil Mühendisliği Netleri Sayısal
Tıp Netleri Sayısal
Tıp Mühendisliği Netleri Sayısal
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Netleri Sayısal
Tütün Eksperliği(Yüksekokul) Netleri Sayısal
Uçak Bakım ve Onarım Netleri Sayısal
Uçak Elektrik-Elektronik Netleri Sayısal
Uçak Gövde-Motor Bakım Netleri Sayısal
Uçak Mühendisliği Netleri Sayısal
Uçak ve Uzay Mühendisliği Netleri Sayısal
Ulaştırma Mühendisliği Netleri Sayısal
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Netleri Sayısal
Uzay Mühendisliği Netleri Sayısal
Veterinerlik Netleri Sayısal
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Netleri Sayısal
Yapay  Zeka Mühendisliği Netleri Sayısal
Yazılım Geliştirme Netleri Sayısal
Yazılım Mühendisliği Netleri Sayısal
Ziraat Mühendisliği Programları Netleri Sayısal
Zootekni Netleri Sayısal

Eşit Ağırlık Bölüm Netleri – 2020

Eşit Ağırlık bölümleri için kaç net yapmanız gerektiği bilgileri;
Bölümler Tür
Aile ve Tüketici Bilimleri Netleri Eşit Ağırlık
Aktüerya ve Risk Yönetimi Netleri Eşit Ağırlık
Antrenörlük Eğitimi(Fakülte) Netleri Eşit Ağırlık
Antropoloji Netleri Eşit Ağırlık
Avrupa Birliği İlişkileri Netleri Eşit Ağırlık
Bankacılık Netleri Eşit Ağırlık
Bankacılık ve Finans Netleri Eşit Ağırlık
Bankacılık ve Sigortacılık Netleri Eşit Ağırlık
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Netleri Eşit Ağırlık
Bilgi ve Belge Yönetimi Netleri Eşit Ağırlık
Bilim Tarihi Netleri Eşit Ağırlık
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Netleri Eşit Ağırlık
Çocuk Gelişimi Netleri Eşit Ağırlık
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Netleri Eşit Ağırlık
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Netleri Eşit Ağırlık
Ekonometri Netleri Eşit Ağırlık
Ekonomi Netleri Eşit Ağırlık
Ekonomi ve Finans Netleri Eşit Ağırlık
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Netleri Eşit Ağırlık
Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Netleri Eşit Ağırlık
Enerji Yönetimi Netleri Eşit Ağırlık
Felsefe Netleri Eşit Ağırlık
Felsefe Grubu Öğretmenliği Netleri Eşit Ağırlık
Finans ve Bankacılık Netleri Eşit Ağırlık
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Netleri Eşit Ağırlık
Girişimcilik Netleri Eşit Ağırlık
Grafik Tasarım Netleri Eşit Ağırlık
Grafik Tasarımı Netleri Eşit Ağırlık
Gümrük İşletme Netleri Eşit Ağırlık
Havacılık Yönetimi Netleri Eşit Ağırlık
Hukuk Netleri Eşit Ağırlık
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Netleri Eşit Ağırlık
İktisadi ve İdari Bilimler Programları Netleri Eşit Ağırlık
İktisadi ve İdari Programlar Netleri Eşit Ağırlık
İktisat Netleri Eşit Ağırlık
İnsan Kaynakları Yönetimi Netleri Eşit Ağırlık
İnsan ve Toplum Bilimleri Netleri Eşit Ağırlık
İslam Ekonomisi ve Finans Netleri Eşit Ağırlık
İşletme Netleri Eşit Ağırlık
İşletme Bilgi Yönetimi(Yüksekokul) Netleri Eşit Ağırlık
İşletme Enformatiği Netleri Eşit Ağırlık
İşletme Yönetimi Netleri Eşit Ağırlık
İşletme-Ekonomi Netleri Eşit Ağırlık
Kamu Yönetimi Netleri Eşit Ağırlık
Klasik Arkeoloji Netleri Eşit Ağırlık
Konaklama İşletmeciliği Netleri Eşit Ağırlık
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Netleri Eşit Ağırlık
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Netleri Eşit Ağırlık
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Netleri Eşit Ağırlık
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Netleri Eşit Ağırlık
Lojistik Yönetimi Netleri Eşit Ağırlık
Lojistik Netleri Eşit Ağırlık
Maliye Netleri Eşit Ağırlık
Moda Tasarımı Netleri Eşit Ağırlık
Moda ve Tekstil Tasarımı Netleri Eşit Ağırlık
Muhasebe Bilgi Sistemleri(Yüksekokul) Netleri Eşit Ağırlık
Muhasebe ve Denetim Netleri Eşit Ağırlık
Muhasebe ve Finans Yönetimi Netleri Eşit Ağırlık
Muhasebe Netleri Eşit Ağırlık
Müzecilik Netleri Eşit Ağırlık
Organik Tarım İşletmeciliği Netleri Eşit Ağırlık
Otel Yöneticiliği Netleri Eşit Ağırlık
Pazarlama Netleri Eşit Ağırlık
Politika ve Ekonomi Netleri Eşit Ağırlık
Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi Netleri Eşit Ağırlık
Psikoloji Netleri Eşit Ağırlık
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Netleri Eşit Ağırlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Netleri Eşit Ağırlık
Rekreasyon Netleri Eşit Ağırlık
Restorasyon ve Konservasyon Netleri Eşit Ağırlık
Sağlık Yönetimi Netleri Eşit Ağırlık
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Netleri Eşit Ağırlık
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Netleri Eşit Ağırlık
Sermaye Piyasası Netleri Eşit Ağırlık
Seyahat İşletmeciliği Netleri Eşit Ağırlık
Sınıf Öğretmenliği Netleri Eşit Ağırlık
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Netleri Eşit Ağırlık
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Netleri Eşit Ağırlık
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Netleri Eşit Ağırlık
Sigortacılık Netleri Eşit Ağırlık
Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Netleri Eşit Ağırlık
Siyaset Bilimi Netleri Eşit Ağırlık
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Netleri Eşit Ağırlık
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Netleri Eşit Ağırlık
Sosyal Hizmet Netleri Eşit Ağırlık
Sosyal ve Siyasal Bilimler Netleri Eşit Ağırlık
Sosyoloji Netleri Eşit Ağırlık
Spor Bilimleri Netleri Eşit Ağırlık
Spor Yöneticiliği Netleri Eşit Ağırlık
Takı Tasarımı Netleri Eşit Ağırlık
Tapu Kadastro Netleri Eşit Ağırlık
Tarım Ekonomisi Netleri Eşit Ağırlık
Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Netleri Eşit Ağırlık
Tarih Öncesi Arkeolojisi Netleri Eşit Ağırlık
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Netleri Eşit Ağırlık
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Netleri Eşit Ağırlık
Tekstil ve Moda Tasarımı Netleri Eşit Ağırlık
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Netleri Eşit Ağırlık
Turizm İşletmeciliği Netleri Eşit Ağırlık
Turizm ve Otelcilik Netleri Eşit Ağırlık
Türk İslam Arkeolojisi Netleri Eşit Ağırlık
Ulaştırma ve Lojistik Netleri Eşit Ağırlık
Uluslararası Finans ve Bankacılık Netleri Eşit Ağırlık
Uluslararası Finans Netleri Eşit Ağırlık
Uluslararası Girişimcilik Netleri Eşit Ağırlık
Uluslararası İlişkiler Netleri Eşit Ağırlık
Uluslararası İşletme Yönetimi Netleri Eşit Ağırlık
Uluslararası İşletmecilik Netleri Eşit Ağırlık
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Netleri Eşit Ağırlık
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Netleri Eşit Ağırlık
Uluslararası Lojistik Yönetimi Netleri Eşit Ağırlık
Uluslararası Ticaret ve Finans Netleri Eşit Ağırlık
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Netleri Eşit Ağırlık
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Netleri Eşit Ağırlık
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Netleri Eşit Ağırlık
Uluslararası Ticaret Netleri Eşit Ağırlık
Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Netleri Eşit Ağırlık
Yerel Yönetimler Netleri Eşit Ağırlık
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Netleri Eşit Ağırlık
Yönetim Bilimleri Programları Netleri Eşit Ağırlık
Yönetim Bilişim Sistemleri Netleri Eşit Ağırlık

Sözel Bölüm Netleri – 2020

Sözel bölümler için kaç net yapmanız gerektiği bilgileri;
Bölümler Tür
Animasyon ve Oyun Tasarımı Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Arkeoloji Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Azerbaycan Dili Öğretmenliği Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Basın ve Yayın Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Coğrafya Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Coğrafya Öğretmenliği Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Çerkez Dili ve Edebiyatı Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Çizgi Film ve Animasyon Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Dini İlimler Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
El Sanatları Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Film Tasarım ve Yazarlık Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Film Tasarım ve Yönetmenliği Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Film Tasarımı Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Fotoğraf Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Fotoğraf ve Video Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Gastronomi Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Gazetecilik Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Geleneksel Türk Sanatları Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Görsel İletişim Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Görsel İletişim Tasarımı Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Görsel Sanatlar Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Halkbilim Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Halkla İlişkiler Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
İlahiyat Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
İletişim Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
İletişim Bilimleri Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
İletişim Sanatları Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
İletişim Tasarımı Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
İletişim Tasarımı ve Medya Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
İletişim Tasarımı ve Yeni Medya Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
İletişim Tasarımı ve Yönetimi Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
İletişim ve Tasarım Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
İslam Bilimleri Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
İslami İlimler Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Kültür ve İletişim Bilimleri Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Kürt Dili ve Edebiyatı Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Medya ve Görsel Sanatlar Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Medya ve İletişim Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Okul Öncesi Öğretmenliği Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Özel Eğitim Öğretmenliği Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Radyo ve Televizyon Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Radyo, Televizyon ve Sinema Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Reklam Tasarımı ve İletişimi Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Reklamcılık Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Rekreasyon Yönetimi Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Sanat Tarihi Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Sanat ve Kültür Yönetimi Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Sanat Yönetimi Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Sinema ve Dijital Medya Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Sinema ve Televizyon Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Sümeroloji Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Süryani Dili ve Edebiyatı Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Tarih Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Tarih Öğretmenliği Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Türk Dili ve Edebiyatı Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Türk Halkbilimi Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Türkçe Öğretmenliği Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Türkoloji Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Yeni Medya Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Yeni Medya ve Gazetecilik Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Yeni Medya ve İletişim Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel
Zaza Dili ve Edebiyatı Netleri ve Başarı Sıralaması Sözel

Dil Bölümleri Netleri – 2020

Dil bölümleri için kaç net yapmanız gerektiği bilgileri;
Bölümler Tür
Alman Dili ve Edebiyatı Netleri Dil
Almanca Öğretmenliği Netleri Dil
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Netleri Dil
Arap Dili ve Edebiyatı Netleri Dil
Arapça Öğretmenliği Netleri Dil
Arnavut Dili ve Edebiyatı Netleri Dil
Batı Dilleri Netleri Dil
Boşnak Dili ve Edebiyatı Netleri Dil
Bulgar Dili ve Edebiyatı Netleri Dil
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Netleri Dil
Çeviribilim Netleri Dil
Çin Dili ve Edebiyatı Netleri Dil
Dilbilim Netleri Dil
Dilbilimi Netleri Dil
Doğu Dilleri Netleri Dil
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Netleri Dil
Fars Dili ve Edebiyatı Netleri Dil
Fransız Dili ve Edebiyatı Netleri Dil
Fransızca Öğretmenliği Netleri Dil
Gürcü Dili ve Edebiyatı Netleri Dil
Hindoloji Netleri Dil
Hititoloji Netleri Dil
Hungaroloji Netleri Dil
İbrani Dili ve Edebiyatı Netleri Dil
İngiliz Dil Bilimi Netleri Dil
İngiliz Dili ve Edebiyatı Netleri Dil
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Netleri Dil
İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları Netleri Dil
İngilizce Öğretmenliği Netleri Dil
İspanyol Dili ve Edebiyatı Netleri Dil
İtalyan Dili ve Edebiyatı Netleri Dil
Japon Dili ve Edebiyatı Netleri Dil
Japonca Öğretmenliği Netleri Dil
Karşılaştırmalı Edebiyat Netleri Dil
Kazak Dili ve Edebiyatı Netleri Dil
Kore Dili ve Edebiyatı Netleri Dil
Latin Dili ve Edebiyatı Netleri Dil
Leh Dili ve Edebiyatı Netleri Dil
Mütercim-Tercümanlık Netleri Dil
Polonya Dili ve Kültürü Netleri Dil
Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Netleri Dil
Sinoloji Netleri Dil
Turizm Rehberliği Netleri Dil
Ukrayna Dili ve Edebiyatı Netleri Dil
Urdu Dili ve Edebiyatı Netleri Dil
Yunan Dili ve Edebiyatı Netleri Dil

“Hangi bölüm için kaç net yapmanız gerekir?” bilgileri YÖK Atlas tarafından yayınlanan veriler dikkate alınarak yayınlanmıştır. Bu sayfa ile istediğiniz bölümünü kazanmak için hangi derslerden kaç net yapmak gerektiğini öğrenebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir?
Sayısal, Sözel , Eşit Ağırlık, Dil ve TYT Taban Puanları

Bölüm Netlerini Video ile incelemek isterseniz tıklayın.

Yayınlanan hangi bölüm kaç net ister sayfasındaki veriler YKS sınavlarına (TYT-AYT) göre hazırlanmış olup, TYT ve AYT netlerini içermektedir. Hangi bölümün kaç net ile aldığını merak ediyorsanız video ile veya tablodan istediğiniz bölümün bilgisini 2020 yılı güncel olarak bulabilirsiniz.


] }
Başa dön tuşu