Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Lisans(4 Yıllık) Bölümleri için kaç net yapmanız gerektiği bilgisi yani Üniversite Bölüm Netleri burada yayınlanmıştır. 2021 yılı güncel sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil bölümleri kaç net ile aldığını bu sayfadan öğrenebilirsiniz.

Sayısal Bölüm Netleri – 2021

Sayısal bölümleri için 2021 YKS’de kaç net yapmanız gerektiği bilgileri;
SAYISAL Bölümler Tür
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Netleri SAY
Adli Bilimler Netleri SAY
Adli Bilişim Mühendisliği Netleri SAY
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Netleri SAY
Aktüerya Bilimleri Netleri SAY
Astronomi ve Uzay Bilimleri Netleri SAY
Bahçe Bitkileri Netleri SAY
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Netleri SAY
Basım Teknolojileri(Yüksekokul) Netleri SAY
Beslenme ve Diyetetik Netleri SAY
Bilgi Güvenliği Teknolojisi Netleri SAY
Bilgisayar Bilimleri Netleri SAY
Bilgisayar Mühendisliği Netleri SAY
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Netleri SAY
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Netleri SAY
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Netleri SAY
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Netleri SAY
Bitki Koruma Netleri SAY
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Netleri SAY
Biyoenformatik ve Genetik Netleri SAY
Biyokimya Netleri SAY
Biyoloji Netleri SAY
Biyoloji Öğretmenliği Netleri SAY
Biyomedikal Mühendisliği Netleri SAY
Biyomühendislik Netleri SAY
Biyosistem Mühendisliği Netleri SAY
Biyoteknoloji Netleri SAY
Cevher Hazırlama Mühendisliği Netleri SAY
Çevre Mühendisliği Netleri SAY
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Netleri SAY
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Netleri SAY
Deri Mühendisliği Netleri SAY
Dijital Oyun Tasarımı Netleri SAY
Dil ve Konuşma Terapisi Netleri SAY
Diş Hekimliği Netleri SAY
Ebelik Netleri SAY
Eczacılık Netleri SAY
Elektrik Mühendisliği Netleri SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Netleri SAY
Elektronik Mühendisliği Netleri SAY
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Netleri SAY
Endüstri Mühendisliği Netleri SAY
Endüstriyel Tasarım Netleri SAY
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Netleri SAY
Enerji Mühendisliği Netleri SAY
Enerji Sistemleri Mühendisliği Netleri SAY
Ergoterapi Netleri SAY
Fen Bilgisi Öğretmenliği Netleri SAY
Fizik Netleri SAY
Fizik Mühendisliği Netleri SAY
Fizik Öğretmenliği Netleri SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Netleri SAY
Fotonik Netleri SAY
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Netleri SAY
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Netleri SAY
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Netleri SAY
Gemi ve Yat Tasarımı Netleri SAY
Genetik ve Biyomühendislik Netleri SAY
Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Netleri SAY
Geomatik Mühendisliği Netleri SAY
Gerontoloji Netleri SAY
Gıda Mühendisliği Netleri SAY
Gıda Teknolojisi Netleri SAY
Harita Mühendisliği Netleri SAY
Havacılık Elektrik ve Elektroniği Netleri SAY
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Netleri SAY
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Netleri SAY
Hemşirelik Netleri SAY
Hidrojeoloji Mühendisliği Netleri SAY
İç Mimarlık Netleri SAY
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Netleri SAY
İmalat Mühendisliği Netleri SAY
İnşaat Mühendisliği Netleri SAY
İstatistik Netleri SAY
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Netleri SAY
İş Sağlığı ve Güvenliği Netleri SAY
İşletme Mühendisliği Netleri SAY
Jeofizik Mühendisliği Netleri SAY
Jeoloji Mühendisliği Netleri SAY
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Netleri SAY
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Netleri SAY
Kimya Netleri SAY
Kimya Mühendisliği Netleri SAY
Kimya Öğretmenliği Netleri SAY
Kimya-Biyoloji Mühendisliği Netleri SAY
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Netleri SAY
Maden Mühendisliği Netleri SAY
Makine Mühendisliği Netleri SAY
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Netleri SAY
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Netleri SAY
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Netleri SAY
Matematik Netleri SAY
Matematik Mühendisliği Netleri SAY
Matematik Öğretmenliği Netleri SAY
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Netleri SAY
Mekatronik Mühendisliği Netleri SAY
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Netleri SAY
Meteoroloji Mühendisliği Netleri SAY
Mimarlık Netleri SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik Netleri SAY
Moleküler Biyoteknoloji Netleri SAY
Mühendislik Programları Netleri SAY
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Netleri SAY
Nanobilim ve Nanoteknoloji Netleri SAY
Nanoteknoloji Mühendisliği Netleri SAY
Nükleer Enerji Mühendisliği Netleri SAY
Odyoloji Netleri SAY
Optik ve Akustik Mühendisliği Netleri SAY
Orman Endüstrisi Mühendisliği Netleri SAY
Orman Mühendisliği Netleri SAY
Ortez ve Protez Netleri SAY
Otomotiv Mühendisliği Netleri SAY
Perfüzyon Netleri SAY
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Netleri SAY
Peyzaj Mimarlığı Netleri SAY
Pilotaj Netleri SAY
Polimer Malzeme Mühendisliği Netleri SAY
Raylı Sistemler Mühendisliği Netleri SAY
Su Bilimleri ve Mühendisliği Netleri SAY
Su Ürünleri Mühendisliği Netleri SAY
Süt Teknolojisi Netleri SAY
Şehir ve Bölge Planlama Netleri SAY
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Netleri SAY
Tarımsal Biyoteknoloji Netleri SAY
Tarımsal Genetik Mühendisliği Netleri SAY
Tarımsal Yapılar ve Sulama Netleri SAY
Tarla Bitkileri Netleri SAY
Tekstil Mühendisliği Netleri SAY
Tıp Fakültesi Netleri SAY
Tıp Mühendisliği Netleri SAY
Tohum Bilimi ve Teknolojisi Netleri SAY
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Netleri SAY
Uçak Bakım ve Onarım Netleri SAY
Uçak Elektrik ve Elektroniği Netleri SAY
Uçak Gövde ve Motor Bakımı Netleri SAY
Uçak Mühendisliği Netleri SAY
Uluslararası Tıp Netleri SAY
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Netleri SAY
Uzay Mühendisliği Netleri SAY
Uzay ve Uydu Mühendisliği Netleri SAY
Veterinerlik Netleri SAY
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Netleri SAY
Yapay Zeka Mühendisliği Netleri SAY
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Netleri SAY
Yazılım Geliştirme Netleri SAY
Yazılım Mühendisliği Netleri SAY
Ziraat Mühendisliği Programları Netleri SAY
Zootekni Netleri SAY

EŞİT AĞIRLIK Bölüm Netleri – 2021

Eşit ağırlık bölümleri için 2021 YKS’de kaç net yapmanız gerektiği bilgileri;
EŞİT AĞIRLIK Bölümleri Tür
Aile ve Tüketici Bilimleri Netleri EA
Antrenörlük Eğitimi(Fakülte) Netleri EA
Antropoloji Netleri EA
Arkeoloji Netleri EA
Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Netleri EA
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Netleri EA
Bilgi ve Belge Yönetimi Netleri EA
Bilim Tarihi Netleri EA
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Netleri EA
Çocuk Gelişimi Netleri EA
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Netleri EA
Egzersiz ve Spor Bilimleri Netleri EA
Ekonometri Netleri EA
Ekonomi Netleri EA
Ekonomi ve Finans Netleri EA
Elektronik Ticaret ve Yönetimi EA
Enerji Yönetimi Netleri EA
Felsefe Netleri EA
Felsefe Grubu Öğretmenliği Netleri EA
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Netleri EA
Girişimcilik Netleri EA
Grafik Netleri EA
Grafik Sanatlar Netleri EA
Grafik Tasarımı Netleri EA
Gümrük İşletme Netleri EA
Havacılık Yönetimi Netleri EA
Hukuk Netleri EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Netleri EA
İktisadi ve İdari Bilimler Programları Netleri EA
İktisadi ve İdari Programlar Netleri EA
İktisat Netleri EA
İnsan Kaynakları Yönetimi Netleri EA
İslam İktisadı ve Finans Netleri EA
İşletme Netleri EA
Kamu Yönetimi Netleri EA
Klasik Arkeoloji Netleri EA
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Netleri EA
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Netleri EA
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Netleri EA
Lojistik Yönetimi Netleri EA
Maliye Netleri EA
Muhasebe ve Denetim Netleri EA
Muhasebe ve Finans Yönetimi Netleri EA
Müzecilik Netleri EA
Organik Tarım İşletmeciliği Netleri EA
Otel Yöneticiliği Netleri EA
Pazarlama Netleri EA
Politika ve Ekonomi Netleri EA
Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi Netleri EA
Psikoloji Netleri EA
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Netleri EA
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Netleri EA
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Netleri EA
Rekreasyon Netleri EA
Sağlık Yönetimi Netleri EA
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Netleri EA
Sermaye Piyasası Netleri EA
Seyahat İşletmeciliği Netleri EA
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Netleri EA
Sınıf Öğretmenliği Netleri EA
Sigortacılık Netleri EA
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Netleri EA
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Netleri EA
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Netleri EA
Siyasal Bilimler Netleri EA
Siyaset Bilimi Netleri EA
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Netleri EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Netleri EA
Sosyal Hizmet Netleri EA
Sosyal ve Siyasal Bilimler Netleri EA
Sosyoloji Netleri EA
Spor Yöneticiliği Netleri EA
Takı Tasarımı Netleri EA
Tapu Kadastro Netleri EA
Tarım Ekonomisi Netleri EA
Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Netleri EA
Tarih Öncesi Arkeolojisi Netleri EA
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Netleri EA
Tekstil Tasarımı Netleri EA
Turizm İşletmeciliği Netleri EA
Turizm ve Otel İşletmeciliği Netleri EA
Türk İslam Arkeolojisi Netleri EA
Uluslararası Ekonomik İlişkiler Netleri EA
Uluslararası Girişimcilik Netleri EA
Uluslararası İlişkiler Netleri EA
Uluslararası İşletme Yönetimi Netleri EA
Uluslararası Ticaret Netleri EA
Uluslararası Ticaret ve Finans Netleri EA
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Netleri EA
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Netleri EA
Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Netleri EA
Yerel Yönetimler Netleri EA
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Netleri EA
Yönetim Bilimleri Programları Netleri EA
Yönetim Bilişim Sistemleri Netleri EA

Sözel Bölümleri Netleri – 2021

Sözel bölümler için 2021 YKS’de kaç net yapmanız gerektiği bilgileri;
SÖZEL Bölümler Tür
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Netleri SÖZ
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Netleri SÖZ
Basın ve Yayın Netleri SÖZ
Coğrafya Öğretmenliği Netleri SÖZ
Coğrafya Netleri SÖZ
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Netleri SÖZ
Çerkez Dili ve Kültürü Netleri SÖZ
Çizgi Film ve Animasyon Netleri SÖZ
El Sanatları Netleri SÖZ
Film Tasarımı ve Yazarlığı Netleri SÖZ
Film Tasarımı ve Yönetmenliği Netleri SÖZ
Film Tasarımı ve Yönetimi Netleri SÖZ
Fotoğraf Netleri SÖZ
Fotoğraf ve Video Netleri SÖZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Netleri SÖZ
Gazetecilik Netleri SÖZ
Geleneksel Türk Sanatları Netleri SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı Netleri SÖZ
Görsel Sanatlar Netleri SÖZ
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Netleri SÖZ
Gürcü Dili ve Edebiyatı Netleri SÖZ
Halkbilimi Netleri SÖZ
Halkla İlişkiler Netleri SÖZ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Netleri SÖZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Netleri SÖZ
İlahiyat Netleri SÖZ
İletişim Netleri SÖZ
İletişim Bilimleri Netleri SÖZ
İletişim Sanatları Netleri SÖZ
İletişim Tasarımı ve Yönetimi Netleri SÖZ
İletişim ve Tasarımı Netleri SÖZ
İslam Bilimleri Netleri SÖZ
İslami İlimler Netleri SÖZ
Kazak Dili ve Edebiyatı Netleri SÖZ
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi Netleri SÖZ
Kürt Dili ve Edebiyatı Netleri SÖZ
Medya ve Görsel Sanatlar Netleri SÖZ
Kültür ve İletişim Bilimleri Netleri SÖZ
Medya ve İletişim Netleri SÖZ
Okul Öncesi Öğretmenliği Netleri SÖZ
Özel Eğitim Öğretmenliği Netleri SÖZ
Radyo, Televizyon ve Sinema Netleri SÖZ
Reklam Tasarımı ve İletişimi Netleri SÖZ
Reklamcılık Netleri SÖZ
Rekreasyon Yönetimi Netleri SÖZ
Sanat Tarihi Netleri SÖZ
Sanat ve Kültür Yönetimi Netleri SÖZ
Sinema ve Dijital Medya Netleri SÖZ
Sinema ve Televizyon Netleri SÖZ
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Netleri SÖZ
Sümeroloji Netleri SÖZ
Süryani Dili ve Edebiyatı Netleri SÖZ
Tarih Öğretmenliği Netleri SÖZ
Tarih Netleri SÖZ
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Netleri SÖZ
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Netleri SÖZ
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Netleri SÖZ
Türk Dili ve Edebiyatı Netleri SÖZ
Türk Halkbilimi Netleri SÖZ
Türkçe Öğretmenliği Netleri SÖZ
Türkoloji Netleri SÖZ
Yeni Medya Netleri SÖZ
Yeni Medya ve İletişim Netleri SÖZ
Zaza Dili ve Edebiyatı Netleri SÖZ

Dil Bölümleri Netleri – 2021

Dil bölümleri için kaç net yapmanız gerektiği bilgileri;
DİL Bölümleri Tür
Alman Dili ve Edebiyatı Netleri DİL
Almanca Mütercim ve Tercümanlık Netleri DİL
Almanca Öğretmenliği Netleri DİL
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Netleri DİL
Arap Dili ve Edebiyatı Netleri DİL
Arapça Mütercim ve Tercümanlık Netleri DİL
Arapça Öğretmenliği Netleri DİL
Arnavut Dili ve Edebiyatı Netleri DİL
Batı Dilleri Netleri DİL
Boşnak Dili ve Edebiyatı Netleri DİL
Bulgar Dili ve Edebiyatı Netleri DİL
Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık Netleri DİL
Çeviribilimi Netleri DİL
Çin Dili ve Edebiyatı Netleri DİL
Çince Mütercim ve Tercümanlık Netleri DİL
Dilbilimi Netleri DİL
Doğu Dilleri Netleri DİL
Fars Dili ve Edebiyatı Netleri DİL
Farsça Mütercim ve Tercümanlık DİL
Fransız Dili ve Edebiyatı Netleri DİL
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Netleri DİL
Fransızca Öğretmenliği Netleri DİL
Hindoloji Netleri DİL
Hititoloji Netleri DİL
Hungaroloji Netleri DİL
İngiliz Dilbilimi Netleri DİL
İngiliz Dili ve Edebiyatı Netleri DİL
İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları Netleri DİL
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Netleri DİL
İngilizce Öğretmenliği Netleri DİL
İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Netleri DİL
İspanyol Dili ve Edebiyatı Netleri DİL
İtalyan Dili ve Edebiyatı Netleri DİL
Japon Dili ve Edebiyatı Netleri DİL
Japonca Öğretmenliği Netleri DİL
Karşılaştırmalı Edebiyat Netleri DİL
Kore Dili ve Edebiyatı Netleri DİL
Latin Dili ve Edebiyatı Netleri DİL
Leh Dili ve Edebiyatı Netleri DİL
Mütercim-Tercümanlık Netleri DİL
Rus Dili ve Edebiyatı Netleri DİL
Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Netleri DİL
Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları Netleri DİL
Rusça Mütercim ve Tercümanlık Netleri DİL
Sinoloji Netleri DİL
Turizm Rehberliği Netleri DİL
Ukrayna Dili ve Edebiyatı Netleri DİL
Urdu Dili ve Edebiyatı Netleri DİL

“Hangi bölüm için kaç net yapmanız gerekir?” bilgileri YÖK Atlas tarafından yayınlanan veriler dikkate alınarak yayınlanmıştır. Bu sayfa ile istediğiniz bölümünü kazanmak için hangi derslerden kaç net yapmak gerektiğini öğrenebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir?
Sayısal, Sözel , Eşit Ağırlık, Dil ve TYT Taban Puanları

Yayınlanan hangi bölüm kaç net ister sayfasındaki veriler YKS sınavlarına (TYT-AYT) göre hazırlanmış olup, TYT ve AYT netlerini içermektedir. Hangi bölümün kaç net ile aldığını merak ediyorsanız video ile veya tablodan istediğiniz bölümün bilgisini 2021 yılı güncel olarak bulabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Sınavda yaptığınız kaç netin kaç bine veya kaç puana tekabül ettiğini tahmin etmek zordur. Lakin istediğiniz bölümün kaç net ile alım yaptığını bu sayfadan öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda bu bölüm için kaç bin sıralama yapmanız gerektiğini ve kaç puan yapmanız gerektiğini de öğrenmektesiniz.

YKS birinci oturum TYT testinde kaç net yaparsam barajı geçebileceğinizi sormakta iseniz. Bunun cevabını verelim. TYT baraj puanı 150 puan olduğuna göre TYT Puan hesaplaması yapmalıyız bu yanıtı verirken yaptığım hesaplamada 150 puan için her TYT dersinden 4 net yapmanız bu puanı kazanmanıza olanak sağlıyor. Güncel net hesaplaması için https://benimhedefim.net/yks-puan-hesaplama/ bağlantısını ziyaret ediniz.
AYT Baraj için kaç net gerekir sorusunun cevabı ise yine AYT baraj puanı daha da açmak gerekirse bir program tercihinde bulunabilmek için olması gereken baraj puan 180 dir. 180 puan için yapmanız gereken netleri yine bu https://benimhedefim.net/yks-puan-hesaplama/ bağlantı üzerinden güncel olarak öğrenebilirsiniz.


Başa dön tuşu