YKS 2024

2024 AYT Konuları ve Soru Dağılımı +PDF Konu Takip Çizelgesi

Alan Yeterlilik Testi Konuları

2024 AYT Konuları MEB Müfredatına uygun olarak bu makalemizde yayınlandı! YKS ikinci oturum AYT konularının hepsi liste halinde burada! En doğru ve en güncel YKS 2024 AYT Konuları için bu makaleyi okumaya devam edin! Yayınlamış olduğumuz 2024 AYT sınavında çıkacak AYT Konuları ÖSYM ve MEB TTKB(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı) verilerine uygun olarak “güvenli kaynaklar dahilinde” hazırlanmıştır. Ve siz değerli üniversite adaylarının kullanımına sunulmuştur.

2024 TYT Konuları İçin Tıklayın

Okumayı sevmiyorsan, seni böyle alalım 🙂 AYT Konularını, AYT Konulara göre soru dağılımını ve burada yer alan her şeyi video olarak izleyebilirsin. 🙂

YouTube video

2024 AYT Konuları | ÖSYM Güncel

AYT Konularını öğrenmek istediğiniz dersin üzerine tıklayın. Tüm AYT Derslerinin konuları için içeriği okumaya devam edin. Size bir sürprizimiz var. 🙂
 AYT Konuları ve AYT Soru Dağılımı

2024 AYT Matematik Konuları

AYT Matematik Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve AYT Matematik konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.net/ayt-matematik-konulari/ tıklayınız.
 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Karmaşık Sayılar
 • Parabol
 • Eşitsizlikler
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Binom
 • Olasılık
 • Logaritma
 • Diziler
 • Trigonometri
 • Limit ve Süreklilik
 • Türev ve Uygulamaları
 • İntegral

2024 AYT Geometri Konuları

AYT Geometri Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve AYT Geometri konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.net/ayt-geometri-konulari/ tıklayınız.
 • Doğruda ve Üçgende Açılar
 • Üçgenler, Çokgenler ve Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Uzay Geometri ve Katı Cisimler
 • Analitik Geometri
 • Çemberin Analitiği
 • Dönüşümlerle Geometri
 • Trigonometri

2024 AYT Edebiyat Konuları

AYT Edebiyat Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve AYT Edebiyat konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.net/ayt-edebiyat-konulari/ tıklayınız.
 • Anlam Bilgisi(Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam)
 • Edebî Bilgiler(Şiir Bilgisi)
 • Edebî Bilgiler(Düzyazı Türleri)
 • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 • İslami Dönem İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri
 • Divan Edebiyatı
 • Halk Edebiyatı
 • Edebî Akımlar
 • Tanzimant Edebiyatı
 • Servetifûnun Edebiyatı
 • Fecr-i Ati Edebiyatı
 • Milli Edebiyat
 • Cumhuriyet Şiiri (Millî Duyarlılık, Saf Şiir, Beş Hececiler)
 • Cumhuriyet Şiiri (Yedi Meşaleciler, Maviciler, Toplumcu, Garip ve İkinci Yeni)
 • Cumhuriyet Romanı (Millî Duyarlılık, Toplumcular)
 • Cumhuriyet Romanı (Bireyin İç Dünyası, Modernizm)
 • Cumhuriyet Dönemi (Tiyatro ve Öğretici Metinler)
 • Cumhuriyet Dönemi (Diğer Sanatçılar)
 • Dünya Edebiyatı
 • Çağdaş Türk Edebiyatı
 • Eser Özetleri

2024 AYT Tarih-1 ve Tarih-2 Konuları

AYT Tarih Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve AYT Tarih konulara göre soru dağılımını öğrenmek için https://benimhedefim.net/ayt-tarih-1-konulari/ ve https://benimhedefim.net/ayt-tarih-2-konulari/ bağlantılarına tıklayınız.
 • Atatürk’ün Ölümü
 • II. Dünya Savaşı ve Türkiye
 • Soğuk Savaş Ve Yumuşama Dönemi
 • Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 • Küreselleşen Dünya
 • Türklerde Devlet Teşkilatı
 • Türklerde Toplum Yapısı
 • Türklerde Hukuk
 • Türklerde Ekonomi
 • Türklerde Eğitim
 • Türklerde Sanat
 • Türklerde Spor

2024 AYT Coğrafya-1 ve Coğrafya-2 Konuları

AYT Coğrafya Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve AYT Coğrafya konulara göre soru dağılımını öğrenmek için https://benimhedefim.net/ayt-cografya-1-konulari/ ve https://benimhedefim.net/ayt-cografya-2-konulari/ bağlantılarına tıklayınız.
 • Beşeri Sistemler
 • Mekansal Bir Sentez: Türkiye
 • Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık
 • Türkiye’nin Bölgeleri ve Bölgesel Kalkınma Projeleri
 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
 • Ülkeler Coğrafyası
 • Ekosistem ve Madde Döngüleri
 • Çevre ve İnsan
 • Doğal Afetler

2024 AYT Felsefe Grubu Konuları

AYT Felsefe Grubu Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve AYT Felsefe Grubu konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.net/ayt-felsefe-konulari/ tıklayınız.
  AYT Psikoloji Konuları

 • Psikoloji Bilimine Giriş
 • Psikolojinin Temel Süreçleri
 • Öğrenme, Bellek ve Düşünme
 • Ruh Sağlığının Temelleri

AYT Sosyoloji Konuları

 • Birey ve Toplum
 • Sosyolojiye Giriş
 • Toplumsal Yapı
 • Toplumsal Değişme
 • Kültür
 • Toplumsal Kurumlar

AYT Mantık Konuları

 • Mantığa Giriş
 • Klasik Mantık
 • Mantık ve Dil
 • Sembolik Mantık

2024 AYT Din Konuları

AYT Din Kültürü Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve AYT Din Kültürü konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.net/ayt-din-konulari/ tıklayınız.
 • İnanç
 • İbadet
 • Ahlâk ve Değerler
 • Hz. Muhammed (SAV.)
 • Kuran-ı Kerim ve Akıl
 • İslam ve Bilim/ Anadolu’da İslam
 • İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
 • İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
 • Güncel Dini Meseleler
 • Diğer Dinler

2024 AYT Kimya Konuları

AYT Kimya Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve AYT Kimya konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.net/ayt-kimya-konulari/ tıklayınız.
 • Modern Atom Teorisi
 • Gazlar
 • Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
 • Kimyasal Tepkimelerde Enerji
 • Tepkimelerde Hız ve Denge
 • Kimya ve Elektrik
 • Karbon Kimyası
 • Organik Kimya
 • Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

2024 AYT Fizik Konuları

AYT Fizik Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve AYT Fizik konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.net/ayt-fizik-konulari/ tıklayınız.
 • Fiziğin Doğası
 • Kuvvet ve Hareket
 • Elektrik
 • Elektrik ve Manyetizma
 • Düzgün Çembersel Hareket
 • Basit Harmonik Hareket
 • Dalga Mekaniği
 • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
 • Modern Fizik
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

2024 AYT Biyoloji Konuları

AYT Biyoloji Konularını alt başlık, konu detaylı incelemek ve AYT Biyoloji konulara göre soru dağılımını öğrenmek için bu bağlantıya https://benimhedefim.net/ayt-biyoloji-konulari/ tıklayınız.
 • Sinir Sistemi
 • Endokrin Sistem
 • Duyu Organları
 • Destek ve Hareket Sistemi
 • Sindirim Sistemi
 • Dolaşım Sistemi
 • Bağışıklık Sistemi
 • Solunum Sistemi
 • Boşaltım(Üriner) Sistemi
 • Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
 • Ekoloji
 • Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
 • Fotosentez ve Kemosentez
 • Oksijenli ve Oksijensiz Solunum
 • Bitki Biyolojisi

İlginizi Çekebilir: 2023 YDT Yabancı Dil Konuları [/tie_list] Konu Bağlantıları (Liste)

Yukarıdaki bağlantılardan güncel AYT müfredatı olarak Alan yeterlilik testi konularını inceleyebilirsiniz. Ayrıca AYT konuları içerikleri ile her dersin geçmiş yıllarda en çok soru çıkan konularını da öğrenmiş olacaksınız.

2024 YKS(TÜM DERSLER) Konuları İçin Tıklayın

2024 AYT Konulara Göre Soru Dağılımı

YKS sınavının 2. oturumu AYT Testi Soru Dağılımı şu şekilde;

NOT: İçerik gereksiz olarak uzayacağı için, sadece AYT Edebiyat soru dağılımını buraya ekliyorum. Tüm AYT derslerinin soru dağılımını incelemek isterseniz. Hemen şu aşağıdaki videoyu izleyiniz, böylelikle soru dağılımını daha rahat bir şekilde incelersiniz. 🙂

YouTube video

AYT Edebiyat Konulara Göre Soru Dağılımı Soru Sayısı (Yaklaşık)
Sözcükte Anlam 1
Cümlede Anlam 1
Paragrafta Anlam 2
Sözcük Türleri *
Dil Bilgisi [Karma] *
Anlatım Bozuklukları *
Yazım Kuralları *
Noktalama İşaretleri *
Edebi Metinler (Şiir Bilgisi) 3
Edebi Sanatlar 1
Edebi Metinler (Düzyazı) 1
Sözlü Anlatım Türleri *
Tiyatro *
İslamiyet Öncesi ve Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı *
Halk Edebiyatı 2
Divan Edebiyatı 4
Edebi Akımlar 1
Tanzimat Edebiyatı 2
Servetifünun ve Fecriati Edebiyatı 1
Millî Edebiyat 1
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 4
ÖNERİ: TYT testinde az soru çıkacak olan Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Felsefe derslerini AYT ile birlikte çalışmanız size zaman kazandıracaktır. Rehberlik koçları devamlı olarak TYT ve AYT’nin birlikte çalışılmasını tavsiye etmektedirler.
SÜRPRİZ 🙂 Aşağıdaki konu takip çizelgesini indirerek, 2023 yılı güncel AYT Konu Listesine yani AYT Konularına pdf olarak ulaşabilirsiniz. Böylelikle çalıştığınız konuyu “konu takip çizelgesinden” takip edeceksiniz. Konuları her merak ettiğinizde, konular elinizin altında olacak. Bu sizler için bir kolaylık sunmaz mı? YKS 2024 Tayfa bence hemen indirin…

2024 AYT Konu Takip Çizelgesi (PDF)

Sizlere özel hazırladığımız, AYT Konu Takip Çizelgesi ile konularınızı takip edeceksiniz. Bitirdiğiniz konuları işaretleyip, bitirdiğiniz konuya dair çözdüğünüz soruları çizelgede işaretleyeceksiniz. Bu sizin için bir kolaylık ve program sağlayacak. Hemen kullanmaya başlamak için aşağıdaki butondan AYT Konu Takip Çizelgesini pdf olarak indirin! AYT Konu Takip Çizelgenizi Sözel/Sayısal/Eşit Ağırlık bölümlerinize göre indirebilirsiniz. TYT Konuları ve Konu Takip Çizelgeleri

Çizelge İçin Tıklayın

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR? 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR? 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları

2024 AYT Konuları PDF

Aşağıdaki butondan 2023 Alan Yeterlilik Konularını pdf formatında indirebilir, bilgisayarınıza kaydederek çıktısını alabilirsiniz.

AYT Konularını PDF İndirmek İçin Tıklayın

AYT Hakkında Bazı Bilgiler

Alan Yeterlilik Testi – AYT Nedir?

ÖSYM tarafından uygulanan AYT yani Alan Yeterlilik Testi YKS(Yükseköğretim Kurumlar Sınavları)’nın ikinci oturumudur. AYT testi TYT testinden 1 gün sonra yapılır. Sorular TYT testine göre daha çok bilgiye dayalıdır. AYT sınavında alan yeterlilik bilgisi ölçülmektedir. AYT testinde adaylara Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık bölümlerinden soru sorulmaktadır.  AYT testine giren adayların AYT(Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık) puanlarını bu test belirlemektedir. AYT testinde Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 40, Sosyal Bilimler-2 40, Fen Bilimleri 40 ve Matematik 40,olmak üzere toplam 160 soru sorulmaktadır. Alan Yeterlilik testine giren adayların AYT puanlarını bu test belirlemektedir.

Alan Yeterlilik Testi Soru Dağılımı

AYT TESTLERİ Soru Sayısı
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
Türk Dili ve Edebiyatı 24
Sosyal Bilimler-1
Tarih -1 10
Coğrafya-1 6
Toplam 40
Matematik Toplam 40
Sosyal Bilimler-2
Tarih-2 11
Coğrafya-2 11
Felsefe Grubu (Mantık, Psikoloji, Sosyoloji) 12
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6
Toplam 40
Fen Bilimleri
Fizik 14
Kimya 13
Biyoloji 13
Toplam 40
AYT Baraj Puanı

Alan Yeterlilik Testinde(AYT) Sözel, Sayısal veya Eşit Ağırlık puanınızın hesaplanması için 180 puan barajını geçmeniz gerekmektedir. Ayrıca TYT veya Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türünde alım yapan bir lisans/önlisans programına yerleşmek için 180 puan ve üzeri almanız gerekmektedir.

Bonus: YKS(TYT-AYT-YDT) Sayısal-Sözel-Eşit Ağırlık-Dil Çalışma Programları

Tarafımızca hazırlanmış YKS Çalışma programlarını ücretsiz bir şekilde indirebilir, kullanabilirsiniz. (Aşağıdaki görsel Eşit Ağırlık bölümünden bir kesit alınmıştır. Tüm alanlara yönelik vardır.)

YKS Çalışma Programını İndirmek İçin Tıklayın

YKS Çalışma Programı
YKS Çalışma Programı

BenimHedefim.Net iyi çalışmalar diler.. AYT Testi hakkında merak ettiklerinizi yorum alanından bizlere sorabilirsiniz. (Sorular gün içinde yanıtlanır.)

3 Yorum

 1. Hocam bir sorum olacak, TYT konularını AYT konuları ile birlikte mi çalışmak iyi olur yoksa ayrı ayrı mı?

  1. Merhaba, temel gerektiren derslerin konularını TYT ile başlayarak çalışmalısın. Ama temel gerekmeyen ya da temelin olduğu konuları aynı anda götürebilirsin. Mesela tarih dersini AYT konularından başlayarak ayrı ayrı götürmek iyi olmaz. Çünkü önce tarihin tanımı, çağlar vs konuları görmek iyi olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu