YKS 2022

2022 TYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımı + PDF

Android Uygulamamız Çıktı!
"BENİMHEDEFİM YKS 2021" uygulamamız YAYINDA!
İndir, Yorum Yap, Puanla!

2022 TYT Tarih Konuları MEB Müfredatı güncel olarak bu makalemizde paylaşılmıştır. Bu sayfadan ÖSYM güncel YKS(TYT) Tarih Konu ve Soru Dağılımını öğrenebilir, konuları pdf formatında indirebilirsiniz.

Ayrıca bu sayfadan TYT Tarih konu ve soru çözüm ilerlemenizi takip edebileceğiniz TYT Tarih konu takip çizelgesini de indirebilirsiniz. Dilerseniz sözel, sayısal, eşit ağırlık ve sadece TYT çalışmalarınız için tüm derslerin toplu bir şekilde bulunduğu konu takip çizelgesini de indirebilirsiniz.

Tüm Derslerin 2022 YKS(TYT-AYT) Konuları İçin Tıklayın

Okumayı sevmiyorsan, seni böyle alalım 🙂 konuları ve TYT Tarih testi hakkında bazı bilmen gerekenleri aşağıdaki videolardan öğrenebilirsin. 🙂

2022 TYT Tarih Konuları ve TYT Tarih Soru Dağılımı
TYT Tarih Konuları

2022 TYT Tarih Konuları | ÖSYM Güncel

❃ Tarih Konu Dağılımları – TYT Tarih Konu Başlıkları

Buradaki konular sadece ana başlıkları ile sınırlı tutulmuştur. Bu ana konuların, alt konuları için içeriği okumaya devam edin.
 • Tarih Bilimine Giriş
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları
 • İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
 • Türk-İslam Devletleri
 • Orta Çağda Avrupa
 • Türkiye Tarihi
 • Beylikten Devlete
 • Dünya Gücü Osmanlı
 • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
 • Yeni Çağ’da Avrupa
 • Arayış Yılları(17.yy)
 • 18. YY Değişim ve Diplomasi
 • Yakın Çağda Avrupa
 • En Uzun Yüzyıl
 • 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • 1881’den 19191’a Mustafa Kemal
 • Milli Mücadele Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşında Cepheler
 • Türk İnkılabı
 • Atatürk İlke ve İnkilapları
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

TYT diğer derslerin konuları için tıklayınız.

2021 TYT Tarih Konu Listesi
2022 TYT Tarih Konu Listesi
2021 TYT Tarih Konu Dağılımı
2022 TYT Tarih Konu Dağılımı
 • TYT Tarih soru dağılımı ve örnek soru tipleri için aşağıdaki videoyu mutlaka izleyiniz.

2022 TYT Tarih Konulara Göre Soru Dağılımı

TYT Tarih soru dağılımı şu şekilde;

Konular Soru Sayısı
(Yaklaşık)
1 Tarih Bilimine Giriş 1
2 İslam Öncesi Türk Tarihi 1
3 İslam Tarihi 1
4 Türk-İslam Tarihi 1
5 Osmanlı Devl. Kuruluşu 0-1
6 Osmanlı Devl. Yükselme Dön. 1
7 Yeniçağ’da Avrupa 0-1
8 19. yy’da Osmanlı Devl. 1
9 Osmanlı Kültür ve Medeniyeti 0-1
10 20. yy’da Osmanlı Devleti 0-1
11 1. Dünya Savaşı 0-1
12 Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık 0-1
13 Mondros-İşgaller Ve Cemiyetler 0-1
14 1. TBMM Dönemi 0-1
15 Kurtuluş Savaşı 0-1
16 2. TBMM Dönemi 0-1
17 Atatürk ilke Ve İnkılapları 2
18 Dış Politika 1
19 Milli Güvenlik Bilgisi 0-1
Aşağıda TYT Tarih konularının ayrıntılı bir şekilde listesi verilmiştir

TYT Tarih Alt Konu Başlıkları (Ayrıntılı)

 • Tarih Bilimine Giriş
  • İnsanlığın Hafızası Tarih
  • Tarih Biliminin Konusu ve Yöntemi
  • Tarih Biliminin Kaynakları
  • Tarihçi ve Yardımcı Bilimler
  • Neden Tarih
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları
  • Tarih Çağları
  • İlk Çağ Uygarlıkları
 • İlk Türk Devletleri
  • 1. Göktürk Devleti
  • 2. Göktürk Devleti
  • Avrupa Hun Devleti
  • Diğer Türk Devletleri
  • Asya Hun Devleti
  • İskitler
  • Türklerin Göç Nedenleri ve Kavimler Göçü
  • Uygurlar
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
  • İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası
  • Hz.Muhammed Dönemi
  • Dört halife dönemi
  • Emevi Abbasi ve Endülüs Emevileri
  • İslam Kültür ve Medeniyeti
 • Türk-İslam Devletleri
  • Büyük Selçuklu Devleti
  • Gazneliler
  • İlk Türk-Arap İlişkileri
  • Karahanlılar
  • Mısırda Kurulan Türk Devletleri
 • Orta Çağda Avrupa
  • Feodalite
  • Haçlı Seferleri
  • İngiltere’de Demokrasi Hareketleri
 • Türkiye Tarihi
  • 1. Türk Beylikleri Dönemi ve Mimari Eserleri
  • 2. Türk Beylikleri Dönemi
  • Türkiye Selçuklu Devleti
 • Beylikten Devlete
  • Çelebi Mehmet Dönemi
  • I. Murat Dönemi
  • II. Murat Dönemi
  • Orhan Bey Dönemi
  • Osman Bey Dönemi
  • Osmanlının Kısa Sürede Büyümesinin Sebepleri
  • Yıldırım Bayezid Dönemi
 • Dünya Gücü Osmanlı
  • Fatih Sultan Mehmet Dönemi
  • II. Bayezid Dönemi
  • Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
  • Sokullu Mehmet Paşa Dönemi
  • Yavuz Sultan Selim Dönemi
  • II. Selim Dönemi
  • III. Murat Dönemi
 • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
  • Divan-ı Humayun
  • Osmanlı Devleti Nitelikleri
  • Osmanlı Devleti Ticaret Para Bankacılık
  • Osmanlı Devletinde Ordu, Taşra ve Toprak Yönetimi
  • Osmanlı Ekonomisi ve Vergi Sistemi
  • Osmanlı Yönetici Sınıfları ve Saray, Hükümdar ve Merkez Teşkilatı
  • Osmanlıda Veraset Sistemi
 • Yeni Çağ’da Avrupa
  • Coğrafi Keşifler
  • Reform ve Otuz Yıl Savaşları
 • Arayış Yılları(17.yy)
  • Duraklama Dönemi İsyanları
  • Duraklama Dönemi Islahatları
  • Duraklama Sebepleri
 • 18. YY Değişim ve Diplomasi
  • I. Mahmut – III Mustafa – I Abdulhamit – III. Selim Dönemleri – Lale Devri Islahatları ve
  • 18.yy. Osmanlı-Fransa İlişkileri
  • 18.yy. Osmanlı-İran İlişkileri
  • 18.yy. Osmanlı-Rus İlişkileri
  • 18.yy. Osmanlı-Venedik İlişkileri
 • Yakın Çağda Avrupa
  • Yakın çağ Avrupa’sındaki Gelişmeler
 • En Uzun Yüzyıl
  • II. Meşrutiyet ve Mart Vakası
  • Abdülaziz – Abdülmecit – II. Mahmut Dönemi ve Islahatları
  • Kırım Savaşı
  • I.Meşrutiyet’in İlanı ve Kanun-i Esasi
  • Mısır Sorunu
  • Tanzimat Dönemi Taşra Teşkilatı ve Islahatlar
  • Ulusçuluk İsyanları
  • II. Abdülhamit Dönemi Islahatları
  • 1877 – 1878 Osmanlı – Rus Savaşı ( Harbi)
 • 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti
  • Balkan Savaşları
  • Çeşitli Fikir Akımları, I. Dünya Savaşı Öncesinde Gelişmeler ve Wilson İlkeleri
  • I. Dünya Savaşı Sebep-Sonuçları ve I. Dünya Savaşında Cepheler
  • Paris Barış Konferansı ve Sonrasındaki Gelişmeler
  • Savaş Sonunda İmzalanan Antlaşmalar
  • Trablusgarp Savaşı
  • Paris Barış Konferansı ve Türkiye
  • Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girişi
 • 1881’den 19191’a Mustafa Kemal
  • Mustafa Kemal’in Çocukluk ve Öğrenim Dönemi
  • Dört Şehir ve Mustafa Kemal
  • Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Yazar ve Düşünürler
 • Milli Mücadele Hazırlık Dönemi
  • Mondros Ateşkes Antlaşması ve Cemiyetler
  • Amasya Genelgesi, Görüşmeler ve Kongreler ve Çeşitli Yayınlar
  • Son Osmanlı Mebuslar Meclisi ve Misakı Milli Kararları
  • I. TBMM Dönemi ve Sevr Anlaşması
 • Kurtuluş Savaşında Cepheler
  • Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Antlaşması
  • Eskişehir Kütahya Savaşları
  • I. İnönü ve II. İnönü Savaşı Ve Sonuçları
  • Lozan Barış Konferansı ve Görüşülen Konular
  • Sakarya Savaşı
  • Doğu Cephesi
  • Güney Cephesi
  • Gediz Muharebesi ve Düzenli Orduların Kurulması
 • Türk İnkılabı
  • Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri ve Cumhuriyet Halk Fırkası
  • Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı
  • Şeyh Sait İsyanı ve Sonuçları
  • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
 • Atatürk İlke ve İnkilapları
  • Atatürk İlkeleri
  • Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar
  • Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar
  • Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
  • Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
  • Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar
  • Türk Medeni Kanunu ve Diğer Kanunlar
  • Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar
  • Güzel Sanatlar ve Spordaki İnkılaplar
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
  • Milletler Cemiyeti ve Balkan Antantı
  • Montrö Boğazlar Sözleşmesi
  • Musul Sorunu ve Irak Sınırı
  • Nüfus Mübadelesi Sorunu
TYT Tarih testi hakkında bazı önemli bilgileri, TYT Tarih örnek soruları ve hızlı konu tekrarı için aşağıdaki videoyu izlemenizi tavsiye ederiz.

Mutlaka Göz Atın:  Güncel AYT Testi Konuları

TYT Tarih Konu Takip Çizelgesi

Sizlere özel hazırladığımız, TYT Tarih Konu Takip Çizelgesi ile konularınızı takip edeceksiniz. Bitirdiğiniz konuları işaretleyip, bitirdiğiniz konuya dair çözdüğünüz soruları çizelgede işaretleyeceksiniz. Yaptığınız konu tekrarlarını takip edebileceksiniz. Bu sizin için bir kolaylık ve program devamlılığı sağlayacak. Hemen kullanmaya başlamak için aşağıdaki butondan TYT Tarih Konu Takip Çizelgesini pdf olarak indirin.

TYT Tarih Konu Takip Çizelgesini İndirmek İçin Tıklayın

Tüm Derslerin Bulunduğu Çizelge İçin Tıklayın(SÖZEL)

TYT Tarih Çalışma Programı

TYT Tarih Çalışma Programı(SÖZEL) İçin Tıklayın

TYT Sözel Çalışma Programı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR? Sözel Bölümlerin Taban Puanları

Sıkça Sorulan Sorular

TYT Tarih konuları ana başlıklar olarak şu şekildedir: Konuların devamı ve alt konu başlık detayı için içeriği okuyunuz. Tarih Bilimine Giriş Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları İlk Türk Devletleri İslam Tarihi ve Uygarlığı Türk-İslam Devletleri Orta Çağda Avrupa Devamını görmek için tıklayınız.

TYT Tarih de en çok soru çıkan herhangi bir konu yoktur. Zaten son yapılan değişikliklerle TYT Tarih de hiç soru sorulmuyor desek yanlış olmaz. TYT Tarih de çok az soru çıkmakta. Yine de soru dağılımına tablodan bakabilirsiniz. TYT Tarih testinde hangi konudan kaç soru sorulduğunu/çıktığını, makalemiz içerisinde detaylı bir şekilde tabloda gösterdik. Tablodan TYT Tarih soru dağılımını öğrenebilirsiniz. Soru dağılımına bakmak için içeriği okuyunuz.

Tarih dersi sözel bir ders olduğu için, çalıştığınız konuyu defter yardımıyla notlar alarak çalışabilirsiniz. Renkli kalemler kullanarak tekrar yaparken daha iyi verim alabilirsiniz. Konuları çalıştıktan sonra soru çözmeyi ve belirli aralıklarla tekrar yapmayı ihmal etmeyiniz. Tarih dersinin vazgeçilmez çalışma biçimi bol tekrardır.

Tarih testi YKS sınavının ilk oturumu olan TYT testinin içinde önümüze çıkmaktadır. ÖSYM tarafından hazırlanan Temel Yeterlilik Tarih testinde toplam 5 adet soru çıkmaktadır. Tarih Testi soruları Sosyal Bilimler testinin içinde önümüze çıkmaktadır.

BENİM HEDEFİM

BenimHedefim proje Kurucusu. YKS(TYT-AYT-YDT), KPSS, DGS, ALES, LGS, MSÜ gibi sınavlarda bildiklerini paylaşan sıkı eğitim takipçisi. Boş durmaktan sıkılan, insanlara faydalı olmayı amaç edinen şahs-ı meçhul...

2 Yorum

  1. Merhaba, bu liste 2020 yılına göre güncel olarak paylaşılmıştır. Yani 2020 yılı için günceldir. Güvenle kullanabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu